- Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (poz. 127)

- Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do prowadzenia oceny wartości użytkowej lub oceny genetycznej bydła, świń, owiec, kóz i koni (poz. 126)