• rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 2 września 2021 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Dolina Krasnej (PLH260001) (DzU z 27 września 2021 r., poz. 1748)

• rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 8 października 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Szczytnej w województwie dolnośląskim (DzU z 11 października 2021 r., poz. 1845)