rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 2 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyposażenia lokalu przeznaczonego do wykonywania działalności kantorowej oraz sposobu prowadzenia ewidencji i wydawania dowodów kupna i sprzedaży wartości dewizowych (DzU z 18 sierpnia 2021 r., poz. 1507)rozporządzenie ministra edukacji i nauki z 3 sierpnia 2021 r. w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych” (DzU z 18 sierpnia 2021 r., poz. 1514)rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z 26 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyznaczenia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań Krajowej Administracji Skarbowej oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania (DzU z 1 września 2021 r., poz. 1605)