- rozporządzenie Rady Ministrów z 25 listopada 2014 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2015 r. (DzU z 28 listopada 2014 r., poz. 1669)

- rozporządzenie Rady Ministrów z 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2015 r. (DzU z 28 listopada 2014 r., poz. 1670)

- ustawa z 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (DzU z 4 grudnia 2014 r., poz. 1722)

- rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 5 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów formularzy służących do sporządzania kwartalnych i rocznych informacji o liczbie uzyskanych tusz wołowych i wieprzowych w poszczególnych klasach jakości (DzU z 10 grudnia 2014 r., poz. 1775)