- rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (DzU z 17 kwietnia 2015 r., poz. 543)