Śmietniki nie mogą być ustawione zbyt blisko okien

Za nieprzestrzeganie wymogów dotyczących miejsc gromadzenia odpadów na posesjach właściciele mogą dostać mandat.

Publikacja: 21.02.2024 02:00

Śmietniki nie mogą być ustawione zbyt blisko okien

Foto: Adobe Stock

Warto znać zasady określone w rozporządzeniu ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DzU z 2022 r., poz. 1225).

W § 22 ust. 1 tego rozporządzenia podkreślono, że na działkach budowlanych należy przewidzieć miejsca na pojemniki służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych. Mogą to być m.in. zadaszone osłony lub pomieszczenia ze ścianami pełnymi lub ażurowymi czy też utwardzone place do ustawiania kontenerów z zamykanymi otworami wrzutowymi. Dojście do miejsca dojazdu śmieciarek powinno być natomiast utwardzone, a przy blokach miejsca do gromadzenia odpadów stałych powinny być dostępne dla osób niepełnosprawnych. To jednak nie koniec wymogów wynikających z rozporządzenia – ważne jest także zachowanie odległości:

Pozostało 92% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Sądy i trybunały
Wymiana prezesów sądów na Śląsku i w Zagłębiu. Nie wszędzie Bodnar dostał zgodę
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego