Gmina tworzy w budżecie rezerwę ogólną i rezerwy celowe

Wyłączną kompetencję do podejmowania decyzji co do wydatkowania środków z rezerw finansowych ma organ wójt (burmistrz). Musi jednak przeznaczyć je na cel, który uprzednio został ustalony w budżecie.

Publikacja: 24.01.2024 02:00

Gmina tworzy w budżecie rezerwę ogólną i rezerwy celowe

Foto: Adobe Stock

Regulacje dotyczące budżetu jednostek samorządu terytorialnego zostały zawarte w ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: u.f.p.). Artykuł 222 ust. 1 u.f.p. stanowi, że w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1 proc. i nie wyższej niż 1 proc. wydatków budżetu.

Natomiast w ust. 2 tego przepisu ustawodawca przewidział możliwość tworzenia w budżecie rezerw celowych, które jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p., oraz gdy odrębne ustawy tak stanowią.

Pozostało 90% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a