Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Podmiot odbierający odpady komunalne jest zobowiązany do powiadomienia zarówno wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, jak i właściciela nieruchomości o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęciu ich jako niesegregowanych.

Publikacja: 29.11.2023 02:00

Konsekwencje niedopełnienia obowiązku selektywnego zbierania odpadów

Foto: Adobe Stock

Jak stanowi art. 6ka ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2023 r., poz. 1469 ze zm.; dalej: u.c.p.g.) w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta na podstawie takiego powiadomienia wszczyna postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6ka ust. 2 u.c.p.g.).

Pozostało 93% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Teraz półroczna e-prenumerata za połowę ceny!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej Korzystaj z nieograniczonego dostępu do wszystkich treści Rzeczpospolitej, m.in. z artykułów, specjalistycznych e-tygodników dla firm i urzędów oraz e-miesięczników – monotematycznych opracowań prawnopodatkowych. Czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Sądy i trybunały
Sędzia Barbara Piwnik: To co się dzieje jest dla mnie nie do zniesienia
Materiał Promocyjny
Elektrownie jądrowe to naturalny dla Warty obszar zainteresowań
Prawo karne
Niesłusznie spędził w więzieniu 18 lat. Historia Tomasza Komendy wstrząsnęła Polską
Sądy i trybunały
Rzecznik dyscyplinarny uderza w sędzię SN. Chce ją odsunąć od głośnej sprawy
Spadki i darowizny
Notariusz: Odrzucanie spadków wciąż z pułapkami na obywateli
Prawo dla Ciebie
Sądowa porażka Macieja Wąsika. Jest prawomocny wyrok
Konsumenci
Kredyt na 30 lat spłacony w 19 miesięcy. Czy bank powinien zwrócić prowizję?