fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zdrowie

Pacjenci z chorobą Parkinsona pod lepszą opieką

Najlepsze efekty leczenia choroby Parkinsona osiąga się w specjalistycznych centrach referencyjnych
Adobe Stock
Pilotażowy program kompleksowej i koordynowanej opieki nad osobami z chorobą Parkinsona ma ruszyć w lipcu tego roku – informuje Onet.

Pacjenci z chorobą Parkinsona potrzebują kompleksowej opieki medycznej, zapewniającej dostęp w jednym ośrodku do neurologa, rehabilitanta, a także do neurochirurga, psychiatry czy dietetyka. Taką opiekę mają zapewnić istniejące już duże centra medyczne zlokalizowane w całej Polsce, m.in. Wrocławiu, Szczecinie, Łodzi, Warszawie – czytamy w Onecie.  

Choroba Parkinsona jest złożonym problemem zdrowotnym, który generuje wysokie koszty dla instytucji systemu opieki zdrowotnej: NFZ, ZUS, opieki społecznej, a także – co jest najbardziej dotkliwe – dla samych pacjentów i ich najbliższych. Dla uzyskania najlepszych efektów leczenia choroby Parkinsona i optymalizacji kosztów niezbędna jest, zdaniem ekspertów, opieka wielospecjalistyczna.

Czytaj też: Parkinson to nie tylko choroba mózgu. Jak nie przeoczyć pierwszych objawów

– Doświadczenia wielu krajów wskazują, że najlepsze efekty leczenia osiąga się w specjalistycznych centrach referencyjnych, w których pacjent ma dostęp do całościowej opieki: neurologa, neuropsychologa, psychiatry, rehabilitanta, neurochirurga, pielęgniarki parkinsonowskiej, gastroenterologa. Jedynie w takich ośrodkach powinno być prowadzone zaawansowane leczenie jak terapie infuzyjne oraz kwalifikacja i prowadzenie chorych po zabiegu DBS [ang. Deep Brain Stimulation, czyli Głęboka Stymulacja Mózgu - metoda leczenia choroby Parkinsona, polegająca na wszczepieniu cienkich elektrod stymulujących do głęboko położonych części mózgu] – powiedział Onetowi prof. dr hab. n. med. Jarosław Sławek, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego.

Założenia modelu kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-ChP) opracowali w ubiegłym roku eksperci i lekarze klinicyści przy współpracy z Instytutem Zarządzania w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego. Model ten ma gwarantować każdemu choremu dostęp do skutecznych, dopasowanych do wieku i stanu pacjenta, nowoczesnych metod diagnostyki i leczenia, co w efekcie zagwarantuje wyższą skuteczność kliniczną oraz efektywność ekonomiczną.

Model zakłada, m.in.:

- wprowadzenie nowego świadczenia „Kompleksowej Opieki Specjalistycznej nad pacjentem z chorobą Parkinsona (KOS-ChP), w ramach którego realizowane będą kompleksowe świadczenia dla pacjenta z chorobą Parkinsona u jednego świadczeniodawcy, wraz z premiowaniem jakości leczenia.

- utworzenie Ogólnopolskiego Rejestru Pacjentów z Chorobą Parkinsona

- zapewnienie leczenia w ramach programu lekowego finansowanego przez NFZ, które będzie obejmowało leczenie za pomocą wszczepienia stymulatora do mózgu

W ramach kompleksowej opieki zdrowotnej dla pacjentów z chorobą Parkinsona (KOS-CHP) jeden ośrodek – podmiot koordynujący (w tym wypadku oddział neurologii z poradnią przyszpitalną), obejmie nadzór nad postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym, specjalistycznymi świadczeniami ambulatoryjnymi oraz w zależności od wskazań medycznych różnymi formami rehabilitacji.

Jak podkreśla w rozmowie z Onetem prof. dr hab. n. med. Dariusz Koziorowski z Kliniki Neurologii Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, konieczne jest opracowanie kryteriów wyboru ośrodków referencyjnych realizujących KOS-ChP. Chodzi o to, aby ośrodki te posiadały odpowiednie doświadczenie i kompetencje umożliwiające kompleksowe prowadzenie terapii.

Zdaniem ekspertów ośrodki, które będą realizować świadczenie KOS-CHP muszą zapewnić pełną koordynację i dostęp do świadczeń z zakresu hospitalizacji w oddziale neurologii, poradni neurologicznej (co najmniej 4 porady), konsultacji lekarzy specjalistów w szczególności z dziedziny neurochirurgii i rehabilitacji oraz diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, rehabilitacji leczniczej, prowadzonej wg indywidualnego programu przez cały czas objęcia pacjenta opieką oraz porad psychologicznych.

Celem wdrożenia kompleksowej i koordynowanej opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona jest poprawa skuteczności leczenia prowadzonego w oparciu o obowiązujące standardy opieki neurologicznej. Autorzy projektu mają na uwadze także poprawę jakości życia i zmniejszenie liczby hospitalizacji. Więcej na temat pilotażowego programu KOS-ChP  - w Onecie.

 

Źródło: Onet
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA