fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Zadania

WSA: Lekcje religii mają być organizowane nawet dla jednego ucznia

Lekcja religii
Lekcja religii
AdobeStock
To obowiązek organów prowadzących szkołę.

O umożliwienie w roku szkolnym 2019/2020 nauczania religii prawosławnej dla jednego ucznia szkoły podstawowej zwróciła się do wójta parafia prawosławna. Ponieważ wójt nie wyraził zgody na utworzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego dla jednego ucznia, proboszcz wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Stwierdził, że odmowa narusza przepisy rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Rozporządzenie przewiduje m.in., że jeżeli na nauczanie religii zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, dyrektor szkoły przekazuje oświadczenia rodziców organowi prowadzącemu szkołę, na którym ciąży obowiązek organizowania nauki religii. Odbywa się to – w porozumieniu z władzami zwierzchnimi Kościoła lub związku wyznaniowego – w pozaszkolnych punktach katechetycznych. Zajęcia z religii mają więc być organizowane nawet dla jednego ucznia – argumentował proboszcz. Wskutek niezorganizowania lekcji religii dla jednego ucznia doszło do dyskryminacji dziecka i naruszenia jego praw zawartych w konstytucji.

Niewyrażenie zgody na zorganizowanie zajęć religii prawosławnej dla jednego ucznia jest błędne i sprzeczne z przepisami – orzekł WSA, stwierdzając bezskuteczność czynności wójta gminy.

Sąd odwołał się do przepisów konstytucji, które (w art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 2 i 3) zawierają gwarancje wychowania i edukacji, także w aspekcie wyznawanej religii i jej nauczania. Przypomniał, że zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z 1992 r. organy prowadzące szkołę czy przedszkole mają obowiązek zorganizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu uczniów danej klasy lub wychowanków grupy przedszkolnej. Dla mniejszej grupy powinny być organizowane w grupie międzyoddziałowej, międzyklasowej lub w punkcie katechetycznym. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można także – na wniosek Kościoła lub związku wyznaniowego – inaczej zorganizować nauczanie religii.

Z przepisów wynika więc, że nawet jeśli na naukę religii danego wyznania zgłosi się mniej niż siedmiu uczniów, organ prowadzący placówkę oświatowo-wychowawczą musi zorganizować dla nich zajęcia – podkreślił WSA. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Kr 468/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA