fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rady nadzorcze już prawie rok ze składkami ZUS

123RF
Już prawie rok członkostwo w radzie nadzorczej jest tytułem do ubezpieczeń społecznych. Ich obowiązek trwa od dnia powołania na tę funkcję, ale nie wcześniej niż od momentu, kiedy osoba zaczęła ją wykonywać odpłatnie.

Ta zmiana obowiązuje od 1 stycznia 2015 r. Od tej daty zmieniły się też zasady dotyczące ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu. Stało się to za sprawą ustawy z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2014 r., poz. 1831). Wymusiło to też modyfikacje w rozporządzeniach ministra pracy i polityki społecznej z:

- 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU nr 161, poz. 1106 ze zm.) oraz

- 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (DzU nr 18...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA