fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Współwłaściciel auta sam je zarejestruje - wyrok WSA

rejestrowanie samochodu
Adobe Stock
Rejestracja pojazdu nie wymaga działania wszystkich jego współwłaścicieli.

Wniosek o rejestrację samochodu osobowego złożony w 2015 r. wspierało zaświadczenie komornika sądowego o zakupie pojazdu w drodze licytacji. Nabywca stał się właścicielem 51 proc. udziału we własności pojazdu. Licytacje komornicze to popularne w Polsce źródło zakupu używanych samochodów, sprzedawanych np. w częściach ułamkowych. Następuje to poprzez sprzedaż udziału dłużnika.

W lutym do prezydenta miasta zgłosił się Bank S.A., który dopiero dowiedział się o rejestracji auta. Przedłożył umowę z 2013 r., mocą której zlicytowany później dłużnik przewłaszczył na bank 49 proc. udziału we własności samochodu tytułem zabezpieczenia kredytu. Bank zażądał, by pojazd zarejestrować z uwzględnieniem banku jako współwłaściciela.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Szczecinie stwierdziło nieważność decyzji prezydenta miasta o rejestracji auta. Zdaniem SKO, jeśli pojazd jest współwłasnością kilku osób, nie wystarczy złożenie wniosku o rejestrację przez jedną z nich. Ponieważ drugi współwłaściciel (bank) nie złożył takiego wniosku przez pięć lat, decyzja o rejestracji pojazdu na wniosek jednego ze współwłaścicieli rażąco naruszała art. 73 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym – orzekło SKO.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie współwłaściciel samochodu zarzucił, że bezpodstawnie pozbawiono go prawa użytkowania pojazdu. Składając wniosek o rejestrację, kierował się dobrą wiarą i przedłożył dokumenty konieczne do ujawnienia go w dowodzie rejestracyjnym jako współwłaściciela 51 proc. własności auta. Kolegium mogło więc jedynie zmienić decyzję w części dotyczącej ujawnienia w dokumencie rejestracyjnym 49 proc. udziału banku.

WSA uchylił decyzję SKO. Przypomniał, że zgodnie z art. 73 ust. 1 prawa o ruchu drogowym rejestracja pojazdu następuje na wniosek właściciela. Odnosi się to również do rejestracji pojazdu będącego współwłasnością. Złożenie wniosku o rejestrację przez jednego współwłaściciela można więc uznać za równoznaczne ze złożeniem go przez właściciela. Nie wymaga też współdziałania wszystkich współwłaścicieli. Skarżący przedłożył dokumenty wskazujące, że jest właścicielem 51 proc. pojazdu. Wniosek zatem złożył właściciel, tj. osoba uprawniona – podkreślił WSA. Należało więc wznowić postępowanie albo zmienić treść decyzji. Wymaga to ponownego rozpatrzenia sprawy przez SKO.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Sz 442/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA