fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Abonament RTV 2016: wyższe opłaty za używanie telewizorów i radioodbiorników

123RF
Od stycznia 2016 roku będą obowiązywały nowe, wyższe stawki abonamentu za używanie odbiorników telewizyjnych i radiowych – poinformowała Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

Opłata za używanie wyłącznie odbiornika radiowego wyniesie:

- 7 zł za miesiąc (w 2015 r. płacimy 6,50zł),

- 13,60 zł za dwa miesiące (12,60 zł),

- 20,15 zł za trzy miesiące (18,70 zł),

- 39,90 za sześć miesięcy (17,05 zł),

- 75,60 za rok (obecnie 70,20 zł).

Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego i radiowego wyniesie:

- 22,90 zł za jeden miesiąc (w 2015 r. płacimy 21,50zł),

- 44,45 zł za dwa miesiące (41,70 zł),

- 65,95 za trzy miesiące (61,90 zł),

- 130,55 zł za sześć miesięcy (122,55 zł),

- 247,30 zł za rok (232,20 zł).

Opłaty na poczet 2016 roku można wnieść już w 2015 roku, ale według stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku.

Abonenci, którzy wolą poczekać do przyszłego roku, powinni uiszczać opłaty z góry do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. Oznacza to, że osoba wnosząca opłatę w 25 dniu miesiąca terminowo wywiązuje się z ustawowego obowiązku. Ważny jest przy tym dzień, w którym abonent dokonuje płatności, nie zaś dzień, w którym płatność wpływa na rachunek bankowy Poczty Polskiej S.A. W sytuacji, gdy opłata wniesiona przez abonenta 25. dnia miesiąca wpłynie na rachunek Poczty 26. lub 27. dnia jednostki Poczty Polskiej nie mogą naliczać odsetek za zwłokę w jej uiszczeniu.

KRRiT przypomina, że opłaty abonamentowe pobiera się za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych w celu umożliwienia realizacji misji publicznej przez jednostki publicznej radiofonii i telewizji. Wnoszenie tych opłat jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia opłacanie rachunków za korzystanie z telewizji kablowej czy z satelitarnych platform cyfrowych.

Osoby fizyczne uiszczają miesięcznie jedną opłatę (radiową lub radiowo-telewizyjną) niezależnie od liczby używanych odbiorników w gospodarstwie domowym lub w samochodzie.

Jedną opłatę abonamentową, niezależnie od liczby używanych odbiorników, wnoszą również: podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorstwami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, sanatoria, żłobki, publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty, publiczne i niepubliczne uczelnie, a także domy pomocy społecznej - w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu.

Natomiast firmy i instytucje wnoszą opłatę abonamentową za każdy używany odbiornik radiowy i telewizyjny

Abonament rtv można wpłacać we wszystkich placówkach pocztowych bez ponoszenia dodatkowych opłat. Wpłat można dokonywać również w pozostałych instytucjach finansowych oraz przez Internet.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA