fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

TK zajmie się przedłużeniem kadencji RPO w listopadzie

Adam Bodnar
Adam Bodnar
Fotorzepa/Marta Muszel
Na 19 listopada 2020 r. na godz. 11.00 Trybunał Konstytucyjny wyznaczył odwołaną 20 października rozprawę w sprawie przedłużenia kadencji Rzecznika Praw Obywatelskich, gdy parlament nie wybrał jego następcy.

Przypomnijmy, 20 października Trybunał Konstytucyjny nie zajął się wnioskiem posłów PiS w sprawie  zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o przedłużeniu kadencji RPO do czasu objęcia urzędu przez następcę. Rozprawę odwołano z powodu choroby jednego z sędziów.

Sprawa ma być rozpoznawana w pięcioosobowym składzie: przewodnicząca  Julia Przyłębska, sprawozdawca Stanisław Piotrowicz, Justyn Piskorski, Rafał Wojciechowski i Wojciech Sych.

Posłowie koalicji rządzącej zaskarżyli art. 3 ust. 6 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich z 15 lipca 1987 r.: "Dotychczasowy Rzecznik pełni swoje obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez nowego Rzecznika".

RPO Adam Bodnar wniósł o uznanie, że zaskarżony przepis jest zgodny z art. 2 Konstytucji. Wskazał, że gwarantuje on niezakłóconą ochronę praw i wolności - którą osłabiłoby jego usunięcie. A przy jego tworzeniu w 1991 r. wzięto pod uwagę, że wobec niemożności porozumienia Sejmu i Senatu co do wyboru nowego RPO kadencja dotychczasowego może się wydłużyć.

Stanowisko takie popierają także m.in. Komisja Wenecka, Międzynarodowy Instytutu Ombudsmana (IOI), ODIHR (instytucja praw człowieka należącą do OBWE), ENNHRI (Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka). Również komisarz praw człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wyraziła zaniepokojenie zagrożeniami dla ciągłości, niezależności i skuteczności działania instytucji Rzecznika Praw Obywatelskich w Polsce.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA