fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W sądzie i urzędzie

Zmiany w sądownictwie polubownym

www.sxc.hu
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów.

Przy jej powstaniu pracował Zespół Ministra Gospodarki, w skład którego wchodzili adwokaci, sędziowie, radcy prawni, mediatorzy oraz przedstawiciele środowisk akademickich.

Ustawa mówi o najważniejszej zasadzie mediacji: dobrowolności i poufności. Wprowadzony przez ustawę system uprawnień proceduralnych i organizacyjnych ma zachęcać strony postępowania do podejmowania prób polubownego rozwiązywania sporu, zamiast kierowania sprawy do rozstrzygnięcia przez sąd.

Nowe przepisy pozwalają m.in na zaliczenie kosztów mediacji, prowadzonej na skutek skierowania przez sąd, do wydatków sądowych. Zmianie ulegną także niektóre opłaty sądowe związane z prowadzeniem postępowania mediacyjnego. Możliwe będzie także dokonywanie zwrotu całości bądź części wniesionej opłaty sądowej, w przypadku gdy na wczesnym etapie postępowania sądowego strony, w wyniku mediacji, zawrą ugodę.

Wprowadzone zostaną również regulacje dotyczące kwalifikacji mediatorów stałych, co ma zapewnić wysoki standard usług mediacyjnych. Wymogi, jakie mają być stawiane osobom ubiegającym się o wpis na listę stałych mediatorów, były przedmiotem uzgodnień ze środowiskiem mediatorów i sędziów.

Po podpisaniu ustawy przez prezydenta, Mariusz Haładyj, wiceminister gospodarki, przesłał do członków Zespołu - wśród których było dziewięciu adwokatów, m.in. adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, adw. dr Małgorzata Kożuch, członek NRA oraz adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska, prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA - list z podziękowaniami.

Wyraził nadzieję, że czują oni satysfakcję z ostatecznego rezultatu prac. "Teraz czas wdrożenia przepisów, który stanowi nie mniejsze wyzwanie niż samo ich przygotowanie. Myślę też, że ważną rolę może odegrać Państwa głos w upowszechnianiu tych rozwiązań oraz ich wyjaśnianiu, np. podczas publicznych bądź zamkniętych dyskusji i debat. Zachęcam Państwa również do publikacji w tym zakresie, ponieważ warunkiem zaistnienia mediacji na szerszą skalę jest także wzrost świadomości społecznej. Ustawa ta bowiem to swego rodzaju oprzyrządowanie, z którego właściwie korzystać mogą strony świadome w jaki sposób go używać."

Zespół do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej pracował od jesieni 2013 roku.

Źródło: www.adwokatura.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA