fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

W kancelariach

Dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska dołącza do zespołu kancelarii Allen & Overy w Warszawie

Do kancelarii Allen & Overy w Warszawie dołączyła dr Małgorzata Dobrzyńska-Dąbska, specjalizująca się w zagadnieniach pomocy publicznej, prawa administracyjnego, zamówień publicznych oraz projektów inwestycyjnych, finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Dr Dobrzyńska-Dąbska łączy wiedzę ekspercką w dziedzinie pomocy publicznej z praktycznym stosowaniem prawa zamówień publicznych. Uczestniczy w przygotowaniu dokumentacji przetargowej po stronie zamawiających jak i wykonawców, prowadzi postępowania odwoławcze od czynności zamawiających przed Krajową Izbą Odwoławczą. Dr Dobrzyńska-Dąbska analizuje kwestie związane z występowaniem pomocy publicznej w transakcjach fuzji i przejęć, projektach nabywania środków trwałych i inwestycji budowlanych z dotacji unijnych, sprawach dotyczących gwarancji i poręczeń udzielanych ze środków publicznych, oraz pomocy regionalnej i de minimis. Prowadzi projekty odnoszące się do usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym, w tym projekty transgraniczne. Reprezentuje przedsiębiorców w sporach dotyczących wypłaty dotacji unijnych lub odmowy wypłaty, a także w sprawach związanych z tzw. wyłudzeniem dotacji. Przygotowuje analizy studiów wykonalności projektów finansowanych z dotacji unijnych pod kątem ich zgodności z regulacjami dotyczącymi funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz instrumentów finansowych (JEREMIE, JASPERS, JESSICA) i regulacjami pomocy publicznej. Doradza przedsiębiorstwom z sektora energetycznego, transportu, spółkom produkcyjnym, jednostkom samorządu terytorialnego, spółkom komunalnym oraz podmiotom z sektora finansów publicznych przy realizacji znaczących inwestycji oraz zakupu środków trwałych w tym w dziedzinie nowych technologii. Reprezentuje również przedsiębiorstwa przesyłowe w sprawach dotyczących posadowienia urządzeń przesyłowych na nieruchomościach.

Dr Dobrzyńska-Dąbska jest wykładowcą prawa energetycznego i pomocy publicznej w Akademii Energetyki Szkoły Głównej Handlowej oraz Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. Wykłada prawo gospodarcze oraz podstawy prawa w Akademii Sztuki Wojennej.

"Małgorzata jest najwyższej rangi specjalistą w dziedzinie pomocy publicznej i prawa zamówień publicznych. Jesteśmy zaszczyceni, że dołączyła do naszego zespołu." - powiedziała dr Marta Sendrowicz, partner kierujący praktyką prawa konkurencji w Allen & Overy w Warszawie.

Aby uzyskać więcej informacji na powyższy temat, prosimy o kontakt z Dominiką Tłuchowską pod adresem dominika.tluchowska@allenovery.com lub numerem telefonu 48 22 820 6147.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z Dominika? Tłuchowska?, Dominika.Tluchowska@allenovery.com.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA