fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

Pobór opłaty za parkowanie to nie egzekucja - wyrok WSA w Gdański

Fotorzepa, Sławomir Mielnik
Gmina nie może regulować kwestii związanych z egzekucją opłat za parkowanie w strefie, nawet jeśli wynikają one z innych ustaw.

Rada jednej z wielkopolskich gmin podjęła uchwałę w sprawie opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania. Postanowiła w niej, że opłata dodatkowa (pobierana m.in. za nieopłacenie biletu czy zajęcie miejsca dla niepełnosprawnego itp.) podlega ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Prokurator zaskarżył uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. W jego ocenie rada gminy przekroczyła upoważnienie ustawowe do normowania spraw związanych z poborem opłat za parkowanie. Jego zdaniem art. 13–13f ustawy o drogach publicznych nie przyznają radzie gminy kompetencji do regulowania kwestii związanych z przymusowym ściąganiem opłat dodatkowych. Kompetencje rady gminy ustawodawca ograniczył do: ustalenia wysokości opłaty za parkowanie samochodów w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłat abonamentowych lub zryczałtowanych i zerowych oraz określenia sposobu ich pobierania, a także wysokości i sposobu pobierania opłaty dodatkowej w razie nieopłacenia pobytu w strefie płatnego parkowania.

W odpowiedzi na skargę prokuratora rada gminy podniosła, że skarżony przez prokuratora przepis uchwały ma charakter jedynie informacyjny. Nie stanowi zaś uregulowania zasad przymusowego ściągania nieuiszczonych opłat dodatkowych związanych z parkowaniem w strefie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu przyznał rację prokuratorowi i zaskarżone przez niego postanowienia uchwały uchylił.

– W ocenie sądu rada, zawierając w uchwale postanowienia o egzekucji opłat dodatkowych, naruszyła przepisy rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad techniki prawodawczej – uzasadniała sędzia Izabela Bąk-Marciniak. – Zgodnie z nimi w aktach wykonawczych reguluje się wyłącznie sprawy, które organowi zostały przekazane w przepisie upoważniającym – wskazywała.

Sąd podkreślił, że zgodnie z konstytucyjną zasadą legalizmu organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

– Zasada ta dotyczy każdej formy ich działalności, w tym tworzenia prawa – podkreślała sędzia Bąk-Marciniak, dodając, że kompetencji nie można domniemywać, muszą być ściśle interpretowane.

Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: IV SA/Po 740/16

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA