fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Urzędnicy

Informacja publiczna: jak dokonać anonimizacji

123RF
Jeżeli zaczernione fragmenty protokołu zawierają informację o charakterze publicznym, należy je odkodować – uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Do dyrektora Centrum Usług Wspólnych wpłynął wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci zanonimizowanych kopii protokołów z posiedzeń Komisji Świadczeń Socjalnych w konkretnym okresie. Centra Usług Wspólnych są jednostkami organizacyjnymi gmin, zapewniającymi obsługę finansową, rachunkową, prawną oraz administracyjną i organizacyjną jednostkom miasta i gminy. Komisje świadczeń socjalnych, działające w ich strukturach, przyznają indywidualne zapomogi z funduszu socjalnego.

Kursorem po protokole

CUW przesłało wnioskodawcy trzy zanonimizowane protokoły z posiedzeń komisji. Adresat przesyłki stwierdził jednak, że ponieważ pkt 1 jednego z protokołów został całkowicie zaczerniony, nie może ustalić jego treści. Czy zawiera wyłącznie chronione dane osobowe beneficjentów i wysokość przyznanych świadczeń, czy również informację publiczną. Jest nią bowiem dysponowanie środkami z funduszu socjalnego, ilość osób korzystających ze świadczeń i ogólna wartość wypłaconych kwot. Natomiast nie są nią szczegóły, dotyczące wysokości indywidualnych zapomóg, czy ujawniające prywatność konkretnych osób.

Informacje o takim charakterze nie mogą być udostępniane bez anonimizacji, zapewniającej ochronę prywatności. Wnioskodawca doszedł do wniosku, że nie otrzymał żądanej informacji, ani decyzji o odmowie jej udzielenia. Złożył więc do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność dyrektora CUW.

Dyrektor CUW przekonywał, że kopia protokołu została zanonimizowana prawidłowo - tak, aby nie naruszyć dóbr osobistych osoby fizycznej, której dotyczy pkt 1. Przekazanie wnioskodawcy protokołu komisji w całości, bez zamazania szczegółów, pozwalałoby na zapoznanie się z indywidualną sytuacją rodzinną, zdrowotną i materialną konkretnych osób oraz z wysokością udzielonych świadczeń, wypłacanych na podstawie kryteriów socjalnych. Skoro takie dane nie mają charakteru informacji publicznej, nie było też podstaw do wydania decyzji o odmowie ich udostępnienia.

Podczas rozprawy przed WSA, obie strony sporu podtrzymały dotychczasowe argumenty. Sąd zaś ustalił, że chociaż same protokoły z posiedzeń Komisji Świadczeń Socjalnych stanowią informację publiczną, nie są nią dane osób, korzystających z funduszu socjalnego. W takich przypadkach należy tak zanonimizować protokoły, ażeby uniemożliwić zidentyfikowanie konkretnych osób i powiązanie ich z wysokością i rodzajem udzielonej pomocy socjalnej – orzekł WSA.

Uzasadniony zarzut bezczynności

Przechodząc do konkretów, sąd zgodził się jednak ze skarżącym, że zanonimizowany fragment jednego z protokołów nie pozwala na ustalenie, czego w istocie dotyczy, ponieważ zaczerniono całe zdania. Taką formę anonimizacji należy uznać za nieprawidłową – stwierdził WSA. Dokonując anonimizacji należało to uczynić w takiej formie, ażeby z pozostałej, niezaczernionej treści wynikało, jakie zawiera informacje. Czy tylko dane niepodlegające udostępnieniu, czy również informacje o charakterze publicznym. Udzielona informacja jest więc niepełna, a tym samym uzasadniony jest zarzut bezczynności – ocenił sąd.

Z treści protokołu nie wynika, ażeby całkowicie zakreślone fragmenty dotyczyły jedynie informacji, które nie mogą być udostępnione. Nie pozostawiono choćby minimalnej treści, pozwalającej uznać, że – jak twierdzi dyrektor CUW – zamazany fragment tekstu protokołu nie zawiera informacji publicznej. A wtedy wszelkie dane, umożliwiające zidentyfikowanie konkretnej osoby wraz z wysokością i rodzajem udzielonej pomocy o charakterze socjalnym, należy zanonimizować z uwagi na ochronę prywatności. Natomiast jeżeli istnieje możliwość, że zaczernione fragmenty protokołu zawierają informację o charakterze publicznym, należy je odkodować. WSA zobowiązał więc dyrektora CUW do ponownego rozpoznania wniosku skarżącego w części, dotyczącej pkt 1 protokołu ze wskazanego posiedzenia Komisji Świadczeń Socjalnych. ©?

Sygnatura akt: II SAB/Po 62/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA