fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Rzecznik Praw Obywatelskich upomina się o ustawę o biegłych sądowych

123RF
Po kilkunastu latach oczekiwania na nową ustawę biegli dostają kolejne obietnice: ustawa będzie.

O nową ustawę o biegłych sądowych Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich, upominał się u ministra sprawiedliwości pod koniec listopada 2015 r. Właśnie dotarła odpowiedź.

„Projekt ustawy został poddany konsultacjom publicznym. Swoje opinie przedstawili m.in. prokurator generalny, Krajowa Rada Sądownictwa oraz Sąd Najwyższy" – pisze Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości, do rzecznika. Przypomina, że od września 2014 r. w Ministerstwie Sprawiedliwości była prowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli kontrola pod hasłem „Funkcjonowanie biegłych w wymiarze sprawiedliwości". Uznano, że trzeba rozważyć zmiany w przygotowanym projekcie ustawy o biegłych sądowych.

Dlaczego? By uwzględnić uwagi przedstawione podczas konsultacji, a także wnioski z badań, które resort sprawiedliwości zlecił Instytutowi Wymiaru Sprawiedliwości. Czeka teraz na zakończenie prac badawczych instytutu, a po ich analizie podejmie decyzję co do dalszych prac legislacyjnych.

W odpowiedzi na pismo wiceministra Warchoła rzecznik praw obywatelskich zapowiada, że z uwagą będzie śledził dalsze losy projektowanej ustawy. Tym bardziej że już od dawna sygnalizuje konieczność przyjęcia kompleksowej regulacji dotyczącej funkcjonowania biegłych sądowych.

Rzecznik zwraca też uwagę, że dzisiejsze przepisy o biegłych nie odpowiadają na wyzwania zmienionej 1 lipca 2015 r. procedury karnej. Ta przewiduje m.in. możliwość przedstawienia przez strony postępowania karnego w toku przewodu sądowego dowodów w postaci prywatnych ekspertyz sporządzonych na ich zlecenie.

W dyskusji w tej sprawie podnosi się, że bez mechanizmu weryfikacji kompetencji powoływanych przez strony biegłych, a w konsekwencji kryteriów gwarantujących jakość przedstawianych opinii, za to z możliwością finansowania przez strony, opinie biegłych mogą nie być obiektywne.

Co zarzuca biegłym NIK? Aktualny model funkcjonowania biegłych nie gwarantuje, jej zdaniem, powoływania w postępowaniach sądowych i przygotowawczych osób, które zapewniają wydawanie prawidłowych merytorycznie, rzetelnych i terminowych opinii. A to ma negatywny wpływ na sprawność prowadzonych postępowań sądowych i przygotowawczych. W konsekwencji uderza w realizację prawa obywateli do rzetelnego procesu w rozsądnym terminie.

Rzecznik wielokrotnie apelował o pilne uchwalenie ustawy, która kompleksowo ureguluje funkcjonowanie biegłych sądowych. Chodzi głównie o procedurę ich powoływania i nadzoru, sposób weryfikacji kandydatów do pełnienia tej funkcji oraz określanie zasad ich wynagradzania. Niestety, do chwili obecnej ustawa nie została uchwalona.

Adam Bodnar przypomina także, że tematyka biegłych sądowych była wcześniej podejmowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Fundacja wydała nawet raport „Biegli sądowi w Polsce". Wynikało z niego jednoznacznie, że rola, jaką odgrywają, wymaga, by ich status został szczegółowo uregulowany. Mając to na uwadze, rzecznik prosił ministra, by poinformował go o planowanym terminie zakończenia rządowych prac legislacyjnych dotyczących ustawy o biegłych sądowych.

Rzecznik praw obywatelskich chce także wiedzieć, czy zakres tych prac obejmie zasygnalizowane wątpliwości związane z rolą biegłych sądowych w nowej procedurze karnej.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA