fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Status sędziów Sądu Najwyższego: sędzia Wojciech Sych odszedł i problemu nie ma

Fotorzepa, Jerzy Dudek
SN nie rozwiązał we wtorek problemu statusu kilku swoich sędziów powołanych na urząd w wyniku obwieszczenia prezydenta bez kontrasygnaty premiera. Powód? Sędzia Wojciech Sych, którego problem ten dotyczy, nie jest już sędzią SN.

– Osoba, której status służbowy jako sędziego SN był przedmiotem poważnych wątpliwości, nie jest już uprawniona do orzekania w SN. Oznacza to, że nie może już zasiąść w składzie SN, który zajmie się kwestionowanym zażaleniem. Sprawa stała się więc bezprzedmiotowa – mówił sędzia Jacek Błaszczyk, sprawozdawca.

W uzasadnieniu sędzia przywoływał art. 82 ustawy o SN, który dotyczy tzw. pytań konkretnych, a więc zagadnień pojawiających się przy rozpoznawaniu określonej sprawy w związku z poważnymi wątpliwościami co do wykładni przepisów mających zastosowanie w tej sprawie. Tym samym ich rozstrzygnięcie musi mieć znaczenie dla wydania orzeczenia w sprawie, w której wystąpiono z zagadnieniem prawnym. Trójka sędziów SN poprosiła skład powiększony (siedmioosobowy) o rozwianie wątpliwości co do poprawności powołania w 2018 r. nowych sędziów SN i ich uprawnienia do orzekania. Pytanie to sformułowano w związku z sędzią Wojciechem Sychem.

Sprawa pytania prawnego wynikła na kanwie rozpoznawania przez Izbę Karną zażalenia na decyzję o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie jednego z postępowań karnych.

W trzyosobowym składzie wyznaczonym do rozpoznania tego zażalenia znaleźli się sędziowie Zbigniew Puszkarski, Tomasz Artymiuk i sędzia Wojciech Sych. Skład ten postanowił odroczyć rozpoznanie zażalenia i przedstawić do rozstrzygnięcia składowi siedmiu sędziów SN zagadnienie prawne. Sędzia Sych złożył do tego postanowienia zdanie odrębne.

Czytaj także:

W zagadnieniu przedstawionym poszerzonemu składowi Izby Karnej zapytano: czy uprawniona do orzekania jest osoba, która została w 2018 r. powołana przez prezydenta spośród kandydatur wymienionych w uchwale Krajowej Rady Sądownictwa mimo wydania obwieszczenia prezydenta o wolnych stanowiskach sędziego w SN bez kontrasygnaty premiera?

W pytaniu wskazano na powołanie sędziego „pomimo postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego o wstrzymaniu wykonania uchwały KRS" zawierającej kandydatury sędziów. W pytaniu zwrócono także uwagę na wybór sędziowskich członków KRS przez Sejm.

26 kwietnia 2019 r. jednak sędzia Sych został powołany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Wcześniej zrzekł się on urzędu sędziego Sądu Najwyższego. Jego kadencja w Trybunale zakończy się 8 maja 2028 r.

Sygnatura akt: I KZP4/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA