fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Biegły sądowy tylko opiniuje w konkretnych sprawach

Adobe Stock
Nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne, a jego działania mają charakter wyłącznie opiniodawczy.

Informacją publiczną jest natomiast lista biegłych ustanowionych w poszczególnych sądach. Na taką listę w sądzie okręgowym został wpisany m.in. ekspert o niezmiernie szerokim, jak sam podawał, zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia.

Sporządzoną przez niego opinię zakwestionował uczestnik postępowania sądowego w jednej ze spraw. Zwrócił się on także do prezesa sądu o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, jakie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie jubilerstwa, złotnictwa, gemmologii, historii sztuki i wyceny starych obrazów posiada osoba wpisana na listę biegłych sądowych w zakresie ruchomości, pojazdów, maszyn i urządzeń.

Prezes sądu odmówił, gdyż dokumenty prywatne składane przy wniosku o wpis na listę biegłych sądowych, potwierdzające posiadane kwalifikacje i doświadczenie, nie mają charakteru dokumentów urzędowych i nie stanowią informacji publicznej.

Prezes sądu apelacyjnego, który utrzymał decyzję w mocy, ocenił natomiast, że ponieważ żądane informacje dotyczą spełnienia wymagań do ustanowienia biegłym sądowym w danej dziedzinie i mają wpływ ma decyzję prezesa sądu o wpisie na listę biegłych, tym samym uzyskują walor informacji publicznej. Natomiast ich udostępnienie jest ograniczone ze względu na prywatność osoby fizycznej. Biegli nie są ani funkcjonariuszami publicznymi, ani nie pełnią funkcji publicznych. Ich opinia podlega ocenie sądu, który nie jest nią związany.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wnioskodawca zastrzegł, że nie domaga się ujawnienia dokumentów, które były podstawą do wpisu na listę. Oczekuje na informację publiczną o przesłankach będących podstawą wpisu.

WSA stwierdził nieważność obu decyzji; zarówno prezesa sądu apelacyjnego, jak i okręgowego. Żądane informacje o kwalifikacjach i doświadczeniu konkretnego biegłego sądowego nie stanowią informacji publicznej – stwierdził. Biegły sądowy, którego dotyczy wniosek, nie jest osobą pełniącą funkcje publiczne, a wydawane przez niego opinie podlegają ocenie przez sąd. Jeżeli informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i doświadczeniu biegłego nie ma związku z wykonywaniem funkcji publicznych, nie jest informacją publiczną – stwierdził WSA. A skoro żądane informacje nie stanowiły informacji publicznej, prezesi sądów nie mieli podstaw prawnych do wydania decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej taka decyzja może być wydana jedynie, gdy sprawa ma charakter informacji publicznej. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Gd 124/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA