fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów wszczyna czynności wyjaśniające ws. stanowiska Iustitii

Przemysław W. Radzik wszczął czynności wyjaśniające w sprawie członków zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

Jak czytamy w komunikacie, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędzia Przemysław W. Radzik podjął "czynności wyjaśniające w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przewinień dyscyplinarnych, polegających na naruszeniu art. 178 ust. 3 Konstytucji przez sędziów, będących członkami zarządu organizacji o nazwie Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia".

Chodzi o "podjęcie działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów", w postaci "zakwestionowania w dokumencie Stanowisko Zarządu SSP Iustitia z dnia 3 sierpnia 2020 r. dotyczące uchwały o stwierdzeniu ważności wyboru Prezydenta RP legalności i skuteczności powołania sędziów orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, a w dalszej kolejności na zakwestionowaniu legalności uchwały Sądu Najwyższego z 3 sierpnia 2020 r. o ważności wyboru Andrzeja Sebastiana Dudy na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, dokonanego 12 lipca 2020 r., w konsekwencji na zakwestionowaniu legalności umocowania konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej poprzez negację ważności wyboru Prezydenta przez Sąd Najwyższy".

- Wypowiedzi o charakterze jednoznacznie politycznym nie można pogodzić z konstytucyjną zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów. To wstyd i ujma dla godności urzędu sędziowskiego - podkreślił na Twitterze sędzia Przemysław W. Radzik.

W wydanym w poniedziałek stanowisku Zarząd Iustitii stwierdził, że "powołana nielegalnie przez prezydenta Andrzeja Dudę, w skrajnie upolitycznionym procesie nominacyjnym, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych podjęła nieważną uchwałę w sprawie ważności wyboru prezydenta Andrzeja Dudy na kolejną kadencję".

W dokumencie przypomniano, że "Izba ta w całości została powołana przez Prezydenta na wniosek neo-KRS, mimo zakazu wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny w związku z zadaniem pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE w Luxemburgu, które wkrótce zostaną rozpoznane. Każde orzeczenie wydane przez tę Izbę i zasiadających w niej – neo-sędziów jest nieważne, o czym przesądził Sąd Najwyższy w uchwale 3 połączonych Izb w dniu 23 stycznia 2020 r. (sygn. akt BSA I-4110-1/20)".

- Tym samym wobec nieważności dzisiejszej „uchwały" nie doszło do stwierdzenia ważności wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej przez Sąd Najwyższy, co jest wymagane przez art. 129 ust. 1 Konstytucji RP - napisano w stanowisku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA