fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS broni sędziów, którzy muszą się tłumaczyć z telewizyjnych opinii

Fotorzepa, Krzysztof Skłodowski Krzysztof Skłodowski
Trójka warszawskich sędziów ma się wytłumaczyć z telewizyjnych opinii.

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża sprzeciw wobec działań podjętych przez rzecznika dyscyplinarnego Michała Lasotę w stosunku do sędziów Marka Celeja, Piotra Gąciarka i Małgorzaty Kluziak w związku z ich wypowiedziami wyemitowanymi w programie telewizyjnym „Czarno na białym". Dotyczyły one funkcjonowania Sądu Okręgowego w Warszawie i sposobu wykonywania obowiązków przez wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Dariusza Drajewicza.

– Prawo do wolności wypowiedzi i publicznego wyrażania poglądów zagwarantowane w Konstytucji RP jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa – czytamy w stanowisku Komitetu.

Sędziowie, podobnie jak inni obywatele, mogą i powinni z tego prawa korzystać, informując opinię publiczną o tych aspektach organizacji pracy i sposobu zarządzania sądem, które godzą w prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji prawo obywateli do sprawnego rozpoznawania ich spraw.

Sędziowie, występując w lutym br. w telewizyjnym programie „Czarno na białym", wyrazili poglądy zbieżne z treścią wcześniejszych krytycznych uchwał organów samorządu sędziowskiego, dotyczących tych samych kwestii i braku reakcji władzy wykonawczej na sytuację w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Komitet wyraził zaniepokojenie, że rzecznik dyscyplinarny podjął czynności wobec osób, które poinformowały opinię publiczną o nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sądu, a nie zmierzał do należytego i transparentnego zbadania i wyjaśnienia okoliczności sprawy opisanej w programie telewizyjnym z udziałem sędziów.

Komitet Obrony Sprawiedliwości wzywa więc rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych do zaprzestania działań zmierzających do ograniczenia wolności wypowiedzi sędziów poprzez inicjowanie w stosunku do nich czynności dyscyplinarnych w związku z wyrażanymi przez nich poglądami dotyczącymi funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Sędzia Dariusz Drajewicz jest wiceprezesem Sądu Okręgowego w Warszawie oraz członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA