fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Sędziowie i sądy

Łukasz Piebiak ostatecznie usunięty ze stowarzyszenia Iustitia

Łukasz Piebiak
materiały prasowe
Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia podtrzymało decyzję Warszawskiego Oddziału stowarzyszenia o wykluczeniu wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka z grona członków Iustitii.

Stołeczny oddział stowarzyszenia usunięcie Łukasza Piebiaka uchwalił we wrześniu, jednak decyzja była nieprawomocna, a wiceminister odwołał się do ogólnokrajowego zebrania delegatów, które wczoraj ostatecznie potwierdziło usunięcie stosunkiem głosów 114:13 - podaje portal tysol.pl

Wniosek o wykluczenie wiceministra został złożony w lipcu 2017 roku. Jak napisano na stronie internetowej Stowarzyszenia „wobec działań i wypowiedzi Pana sędziego Łukasza Piebiaka wspierających uchwalenie ustawy z dnia 12 lipca 2017 roku o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jako sprzecznych z podstawowymi celami Stowarzyszenia, którymi są umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów, na podstawie § 14 ust. 2 statutu Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia wnosi o wykluczenie Łukasza Piebiaka ze Stowarzyszenia".

Zgodnie ze statutem Iustitii wykluczenie ze stowarzyszenia następuje w przypadku podejmowania przez członka działań sprzecznych z celami Stowarzyszenia, a tymi są m.in.: urzeczywistnianie zasad demokratycznego państwa prawnego, umacnianie niezależności sądów i niezawisłości sędziów oraz troska o ich autorytet, dążenie do pełnej realizacji praw człowieka i wolności obywatelskich.

Przypomnijmy, iż sędzia Łukasz Piebiak od 2015 roku jest podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Źródło: rp.pl, tysol.pl, Iustitia
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA