fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Wojciech Hermeliński: Co zignorował ustawodawca

Togi sędziowskie
Fotorzepa / Marian Zubrzycki
Teza wyroku TK była sygnałem do likwidacji odwołań.

Zapadły 2 marca 2021 r. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (sygn. C-824/18) wskazujący sądom krajowym ogólne kryteria oceny kontroli procesu nominacyjnego sędziów, wywołał niemalże furię wśród wielu polityków, głównie tych z resortu sprawiedliwości. Zarzucają wyrokowi, iż stawia prawo europejskie ponad konstytucją, podczas gdy art. 8 Konstytucji RP wyraźnie stanowi, iż jest ona najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej i stosuje się ją bezpośrednio.

Warto przypomnieć, że Trybunał Konstytucyjny już 11 maja 2005 r. w wyroku oceniającym zgodność z konstytucją traktatu akcesyjnego (sygn. K 18/04) stwierdził, iż „ z racji wynikającej z art. 8 ust. 1 Konstytucji nadrzędności mocy prawnej korzysta ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania". Podobnie w sprawie oceny konstytucyjności traktatu lizbońskiego (sygn. K 32/09), Trybunał – powołując się na poglądy doktryny – podkreślił, iż „zachowanie pierwszeństwa Konstytucji...

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA