fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Rynek pracy

W Lidu pracuje sporo kobiet, ale na niższych stanowiskach

Bloomberg
Lidl Polska chwali się wysoką feminizacją kadry menedżerskiej, dobrymi benefitami i płacami.

Z najnowszego raportu CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) Lidl Polska wynika, że sieć zatrudnia w Polsce 17 561 osób, w tym 13 552 kobiety i 4009 mężczyzn. Szansę na pracę w Lidlu ma każda grupa wiekowa – najmłodszy pracownik ma 18 lat, a najstarszy 68, choć tu warto zauważyć, że liczba pracowników powyżej 50 roku życia jest wciąż mała, bo jest to 871 osób. Zdecydowana większość pracuje w oparciu o umowę o pracę – średniorocznie zaledwie 106 osób pracowało w oparciu o inne formy umów.

W roku obrotowym 2018-19 na pełny etat pracowało 13 384 pracowników Lidla, podczas gdy reszta (4 177) zatrudniona była na część etatu. Jednak tylko 7958 osób miało umowy na czas nieokreślony a 9603 musiało się zadowolić umowami na czas określony. Może to jednak wynikać zarówno ze specyfiki pracy w handlu detalicznym (Lidl chwali się niską rotacją na poziomie 19 procent) oraz rosnącego dynamicznie zatrudnienia – nowo przyjmowani pracownicy są zatrudniani na umowy na czas określony.

Niezależnie od tego czy umowa jest na czas określony czy nieokreślony pracownicy Lidla mogą liczyć na dobre wynagrodzenia w stosunku do płacy minimalnej w roku obrotowym 2018-2019 (kończącym się 28 lutego 2019) minimalne wynagrodzenie w Lidlu wynosiło 1,14 płacy minimalnej a średnie 1,35. Nowy pracownik, w zależności od regionu może liczyć w tej chwili na kwotę od 3100 do 3850 zł miesięcznie brutto na pełen etat a po dwóch latach na kwotę od 3450 do 4350 brutto. Sieć dba, by nie było różnic w płacach między płciami – wysokość pensji zależy od stanowiska i stażu pracy.

Feminizacja Lidla jest bardzo wyraźnie widoczna na dolnych szczeblach. Większość pracowników najniższego szczebla i niższego szczebla kadry zarządzającej to kobiety. Lidl chwali się, że 70 proc. stanowisk menedżerskich zajmują kobiety. Jednak już nawet na najniższym szczeblu kadry zarządzającej zaczyna być widoczna nadreprezentacja mężczyzn – stanowiący ogółem 22,83 proc. pracowników Lidl Polska ogółem panowie zajmują 25,83 proc. najniższych stanowisk kierowniczych. Im wyższe stanowisko tym nadreprezentacja płci męskiej jest lepiej widoczna. Na średnim szczeblu panowie zajmują już 69,67 procent stanowisk kierowniczych, wśród dyrektorów stanowią 95,45 proc. a w zarządzie pełne 100 procent. Udział kobiet na niższym i średnim szczeblu wzrósł jednak nieznacznie w stosunku do poprzedniego roku.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA