Rynek pracy

Niemcy: rekordowy od zjednoczenia poziom zatrudnienia

Bloomberg
Utrzymujące się ożywienie gospodarcze w Niemczech w 2017 roku doprowadziło do wyraźnego wzrostu zatrudnienia. Takich wyników nie było od czasu zjednoczenia Niemiec.

Liczba zatrudnionych w Niemczech wzrosła w 2017 roku o 638 tysięcy osiągając rekordowy wynik 44,3 mln osób - poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden. Ten wzrost o 1,5 procent jest zdaniem statystyków potwierdzeniem „utrzymującego się od 12 lat dynamicznego wzrostu zatrudnienia”.

Wysoki udział w rynku pracy własnego społeczeństwa oraz napływ obcokrajowców doprowadziły do zniwelowania negatywnych efektów demograficznych, np. powszechnego zjawiska kurczenia się oraz starzenia niemieckiego społeczeństwa.

Powodem wzrostu zatrudnienia jest utrzymująca się dobra koniunktura gospodarcza. Ósmy rok z rzędu odnotowano wzrost PKB. Istotną rolę odegrał także wzrost konsumpcji gospodarstw domowych będący następstwem wzrostu realnych wynagrodzeń.

Ponieważ w opinii wiodących ekspertów ożywienie gospodarcze w Niemczech powinno się utrzymać, spodziewany jest kolejny rekord zatrudnienia. Monachijski Instytut Ifo liczy się w bieżącym roku ze wzrostem liczby zatrudnionych do 44,8 mln, a w 2019 roku nawet do 45,2 mln pracowników.

Więcej składek na ubezpieczenia społeczne

Jak wynika ze statystyk najwięcej 536 tys. (1,7 proc.) nowych miejsc pracy powstało w 2017 roku w branży usługowej. Lwią część, bo 214 tys. stanowiło w tym zatrudnienie w usługach publicznych: w sektorze zdrowia i wychowania. Odnotowano też wzrost zatrudnienia w sektorze produkcyjnym i budowlanym. Natomiast spadło ono w porównaniu z rokiem 2016 w rolnictwie oraz gospodarce leśnej.

Statystycy podkreślają, że wzrosła także liczba pracowników płacących składki na ubezpieczenia społeczne, a zmniejszyła się liczba osób wykonujących prace dorywcze. Do nich zaliczają się także pracownicy zatrudnieni w wymiarze mniejszym niż wymiar minimalny. 

 

Źródło: Deutsche Welle

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL