fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Radcowie

Maciej Bobrowicz o wyborach u radców: O czym nie możemy zapomnieć

Maciej Bobrowicz
Fotorzepa, Mateusz Dąbrowski
Na rozpoczynającym się właśnie Zjeździe Radców Prawnych dyskutować będziemy o wielu sprawach: o roli wizerunku samorządu i zawodu, o nowej jakości w funkcjonowaniu KRRP, o tym jak wygrać konkurencję na rynku i tym jak pomóc młodym radcom, o doskonaleniu zawodowym i aplikacji. Będziemy dyskutować i spierać się o priorytety i o to co jest ważne.

Debatując nie możemy zapomnieć o jednym. O najważniejszym. O tym że podstawową wartością naszego zawodu jest niezależność i że trzeba jej bronić za wszelką cenę, przeciwstawiając się każdej władzy, która chciałaby wartość tę naruszyć.

Wartość tę zapisaliśmy w naszym kodeksie etyki: ,,Radca prawny przy wykonywaniu czynności zawodowych powinien być wolny od wszelkich wpływów wynikających z jego osobistych interesów, nacisków z zewnątrz oraz ingerencji z jakiejkolwiek strony lub jakiegokolwiek powodu Niezależność w wykonywaniu zawodu radcy prawnego jest gwarancją ochrony praw i wolności obywatelskich, demokratycznego państwa prawnego oraz prawidłowego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości". Niezależność prawników staje się fundamentem europejskich systemów wymiaru sprawiedliwości. W dniu 25 października 2016 roku Parlament Europejski przyjął Rezolucję zawierającą zalecenia dla Komisji w kwestii utworzenia unijnego mechanizmu dotyczącego demokracji, praworządności i praw podstawowych (2015/2254(INL)).

Parlament Europejski podkreślił bezwzględną wagę niezależności prawnika profesjonalnego, nie pozostawiając żadnych wątpliwości w tym zakresie: „mając na uwadze, że poprawa skuteczności systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach członkowskich stanowi jeden z kluczowych aspektów praworządności, ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia równego traktowania, karania nadużyć ze strony rządów i zapobiegania arbitralności oraz jest uznawana przez Komisję za jeden z kluczowych elementów reform strukturalnych w ramach europejskiego semestru – rocznego cyklu koordynacji polityk gospodarczych na szczeblu unijnym; mając na uwadze, że niezależny zawód prawnika jest podstawą wolnego i demokratycznego społeczeństwa/.../ zaleca się ustanowienie wszechstronnego mechanizmu UE na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych".

Powtórzmy jeszcze raz: niezależny zawód prawnika jest podstawą wolnego i demokratycznego społeczeństwa!

Niezależność prawnika staje się jednym z kryteriów oceny dostępu do wymiaru sprawiedliwości: pkt 15 Rezolucji „zaleca, aby zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym zespół ekspertów ds. demokracji, praworządności i praw podstawowych dokonywał również oceny dostępu do wymiaru sprawiedliwości na szczeblu Unii, w tym takich aspektów jak niezależność i bezstronność sądów i sędziów, niezależny zawód prawnika /../

Stowarzyszenia zawodowe prawników (a więc i samorząd radców prawnych) będą współtworzyć europejskie sprawozdanie dotyczące demokracji i praworządności Art. 6 Rezolucji stwierdza że „Europejskie sprawozdanie dotyczące demokracji, praworządności i praw podstawowych sporządza się przy wykorzystaniu różnych źródeł i istniejących narzędzi oceny, sprawozdawczości i monitorowania działań państw członkowskich, takich jak eksperci, pracownicy akademiccy, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszenia zawodowe i branżowe, np. sędziów, prawników i dziennikarzy".

Przed samorządem staną więc niebawem nowe wyzwania .....

Niezależnie od wszystkiego, niezależnie od tego naszych sympatii politycznych, niezależnie od pełnionych w samorządzie funkcji - obrona dwóch wartości : naszej niezależności oraz tajemnicy zawodowej stanowić winna bezwzględny priorytet. Dla dobra obywateli, radców prawnych i wymiaru sprawiedliwości.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA