fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo karne

Szybka walka z dopalaczami

AdobeStock
Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze" będą szybciej wycofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków. Europol zajmie się sprawdzaniem, które organizacje przestępcze zajmują się produkcją i dystrybucją.

Nowe substancje psychoaktywne „dopalacze" będą szybciej wycofywane z rynku w UE. Ich produkcja i dystrybucja będzie podlegała sankcjom karnym, tak jak w przypadku narkotyków.

Zmiany w przepisach, przyjęte przez Parlament we wtorek skracają o połowę czas badania ryzyka związanego z nową substancją psychoaktywną (NPS) oraz wprowadzenia środków kontrolnych w UE, jeśli jest to konieczne, aby nadążyć za szybkim rozwojem sytuacji na rynku.

Władze krajowe będą miały 6 miesięcy, zamiast 12, na wprowadzenie decyzji UE. Ulepszona zostanie również wymiana informacji poprzez Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA).

NPS są związkami chemicznymi, które nie są nielegalne i można je otwarcie sprzedawać, mimo, że ich działanie jest podobne do działania nielegalnych narkotyków, takich jak kokaina, heroina, marihuana lub ecstasy. Jednak po objęciu zakazem i wycofaniu z rynku, produkcja, dystrybucja oraz sprzedaż substancji uznanych za niebezpieczne, może być zagrożona maksymalną karą, co najmniej dziesięciu lat pozbawienia wolności, tak jak w przypadku innych nielegalnych narkotyków.

Wzmocniona została także rola Europolu, który, z pomocą systemu wczesnego ostrzegania oraz procedur oceny ryzyka, będzie sprawdzał, w jakim stopniu organizacje przestępcze zaangażowane są w wytwarzanie i rozprowadzanie tego typu substancji.

Parlament wprowadził zmiany w przepisach dotyczących EMCDDA, 609 głosami za, przy 19 głosach przeciw oraz 29 wstrzymujących się od głosu, natomiast zmiany w dyrektywie dotyczącej przestępstwa i kary w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami, w drugim czytaniu, zostały przyjęte bez głosowania.

Michal Boni (EPP, PL), odpowiedzialny za zmiany w rozporządzeniu EMCDDA, podkreślił: „254 osoby zmarły w UE, w 2016 roku, w wyniku spożycia nowej substancji psychoaktywnej. Ochrona zdrowia obywateli, zwłaszcza młodych, jest naszym moralnym i politycznym obowiązkiem. Zapewniamy szybszą reakcję przeciwko NPS oraz lepszą koordynację pomiędzy krajami".

Państwa członkowskie UE mają 12 miesięcy na wprowadzenie zmian w dyrektywie do przepisów krajowych. Rozporządzenie zacznie obowiązywać, z końcem okresu przejściowego.

Źródło: PE
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA