fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawo drogowe

Mandaty: trudno o uchylenie kary

Fotorzepa, Sławomir Mieln
Kierowca, który jest przekonany, że został ukarany za czyn, który nie jest wykroczeniem, może złożyć wniosek o uchylenie mandatu.

Zgodnie z art. 101 § 1 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia prawomocny mandat karny jest niezwłocznie uchylany: kiedy grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie; gdy grzywnę nałożono na osobę, która popełniła czyn zabroniony przed ukończeniem 17 lat. Ustawa mówi, że sprawca nie popełnia wykroczenia w razie obrony koniecznej, stanu wyższej konieczności lub gdy w czasie czynu nie mógł rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem (niepoczytalność lub choroba).

Kiedy można wnosić o uchylenie mandatu? Na przykład gdy został wystawiony za czyn, za który przepisy nie przewidują mandatu, a ukarać może jedynie sąd na podstawie wyroku.

Wniosek o uchylenie mandatu może złożyć kierowca, który jest pewny, że został ukarany niesłusznie. Za osobę młodszą niż 17 lat wniosek mogą złożyć rodzice lub opiekun prawny, przedstawiciel ustawowy lub kurator reprezentujący interesy osoby ubezwłasnowolnionej. Wniosek należy złożyć w ciągu siedmiu dni od przyjęcia mandatu do sądu rejonowego, który jest właściwy dla komendy policji wskazanej w mandacie. Należy w nim podać: imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, serię i numer mandatu, opis zdarzenia i okoliczności, które wyjaśnią, dlaczego mandat powinien zostać uchylony. Złożenie wniosku jest bezpłatne. Warto powołać też świadków zdarzenia.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA