fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Dane dłużnika komornik dostaje za darmo

123RF
Spółdzielnie czy firmy nie mogą pobierać od komornika opłat za udzielanie mu informacji potrzebnych w egzekucji.

W środę Sąd Najwyższy wydał uchwałę dotyczącą postępowania egzekucyjnego. To ważne rozstrzygnięcie zwłaszcza dla spółdzielni, przedsiębiorców czy instytucji finansowych.

SN odpowiedział na pytanie prawne Sądu Okręgowego w Gliwicach. Nabrał on wątpliwości prawnych, rozpatrując sprawę spółdzielni mieszkaniowej z Jastrzębia-Zdroju. Domagała się ona od komornika wniesienia opłaty za wielokrotnie udzielone informacje.

Chciała po 20 zł za każdą z nich, w sumie 850 zł. Powołała się przy tym na art. 2 ust. 5 i 9 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji oraz swoją uchwałę. Jej zdaniem nie było to wygórowane żądanie. Organy podatkowe pobierają bowiem za informacje po 45 zł, a ZUS 40,47 zł.

Sąd rejonowy umorzył postępowanie. Uznał bowiem, że spółdzielnia nie jest podmiotem prawa publicznego i jej wewnętrzne uregulowania nie mogą stanowić podstawy naliczenia opłaty. Spółdzielnia postanowiła więc wnieść apelację do Sądu Okręgowego w Gliwicach. Ten nabrał wątpliwości i zapytał Sąd Najwyższy, czy spółdzielnia mieszkaniowa może się domagać od komornika na drodze sądowej opłaty za udzielenie informacji na podstawie art. 2 ust. 5 i 9 ustawy o komornikach sądowych.

Sąd Okręgowy w Gliwicach uważa, że powinna mieć do tego prawo. Opłaty za udzielenie komornikowi informacji koniecznych do prawidłowego prowadzenia postępowania egzekucyjnego należą do kosztów tego postępowania (art. 2 ust. 5 i 9 ustawy o komornikach). Oznacza to, że na podstawie tych przepisów spółdzielnia mieszkaniowa powinna mieć prawo do domagania się takiej opłaty na drodze sądowej. Sąd zauważył ponadto, że w orzecznictwie pojawiły się wyroki zasądzające opłaty w podobnych przypadkach, m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 27 czerwca 2012 r. i Sądu Rejonowego w Oleśnicy z 4 grudnia 2012 r.

Sąd Najwyższy stwierdził w piątek, że droga sądowa w tego rodzaju sprawach jest niedopuszczalna.

– Oznacza to, że nie ma co się skarżyć do sądu, bo komornik płacić za informacje nie musi. Jest to bowiem wykonanie obowiązku o charakterze publicznym przez podmioty prywatne i uchwała SN potwierdza ten pogląd – uważa Rafał Fronczek, prezes Krajowej Rady Komorniczej. – Dzieje się tak dlatego, że nie ma wyraźnej podstawy prawnej, która pozwalałaby spółdzielniom, przedsiębiorcom lub innym podmiotom żądać opłaty od komornika, nie ma też uregulowań wysokości tego rodzaju opłat. – Obecnie niektóre podmioty mają prawo żądać od komornika opłat w określonej wysokości. Dotyczy to np. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędów skarbowych. Dla nich jest jednak wyraźna podstawa prawna. Dlatego mogą żądać opłat, a w razie sporu iść do sądu. Spółdzielnie czy przedsiębiorcy już nie – przyznaje prezes Florczak.

Sygn. akt: III CZP 66/15

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA