fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Prawnicy

Pracodawcy z branży prawniczej chcą kolejnych zmian w pakiecie antykryzysowym

Adobe Stock
Polski Związek Pracodawców Prawniczych jest poważnie zaniepokojony wpływem stanu epidemii na funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. W piśmie skierowanym do najwyższych organów władzy postuluje uzupełnienie pakietu antykryzysowego m.in. o możliwość dokonywania czynności w drodze telekonferencji lub wideokonferencji oraz wydłużenia kadencji prezesów sądów.

W przyjętym 26 marca stanowisku PZPP poparł stanowisko Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z 14 marca 2020 r. oraz stanowisko Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z 16 marca 2020 r. dotyczące konieczności dokonania pilnych zmian legislacyjnych, regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego.

- Przyjmując z zadowoleniem rozwiązania proponowane w opracowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych i wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Związek zwraca uwagę, że szereg kwestii pozostaje poza przedmiotem proponowanej regulacji - czytamy w stanowisku.

W ocenie PZPP konieczne jest wprowadzenia regulacji dotyczących:

1) możliwości dokonania czynności w drodze telekonferencji lub wideokonferencji na wniosek stron, także w oparciu o systemy komercyjne, bez konieczności korzystania z systemów sądów powszechnych i wizyty w sądach. W razie braku przepisów wykonawczych sposób odbycia posiedzenia określa przewodniczący po wysłuchaniu stron;

2) wydłużenia czasu spoczywania biegu wszelkich terminów procesowych, sądowych i materialno-prawnych wskazanych w ustawie z mocą wsteczną od 12 marca do upływu jednego miesiąca po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii;

3) wydłużenia kadencji prezesów sądów, w tym I Prezesa Sądu Najwyższego do dnia przypadającego 3 miesiące po upływie stanu zagrożenia epidemicznego;

4) możliwości dokonywania czynności notarialnych przy pomocy środków porozumiewania się na odległość;

5) kwestii postępowań rejestrowych, tj. wprowadzenia możliwości procedowania w oparciu o pdf dokumentów, zgodnie z zasadą jak wyżej.

- Uważamy, że regulacje te powinny stać się przedmiotem porządku obrad najbliższego posiedzenia Sejmu (lub - w zależności od przyjętych rozwiązań ustrojowych - uregulowania ich pilnie przez Prezydenta RP w drodze rozporządzenia z mocą ustawy) i wyrażamy gotowość wsparcia zarówno rządu, jak i parlamentu w wypracowaniu takich rozwiązań - głosi stanowisko, pod którym widnieje podpis dr. Marcina Radwana Röhrenschefa, adwokata i członka zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prawniczych.

Pismo zostało skierowane  marszałków Sejmu i Senatu, szefów klubów parlamentarnych, ministra rozwoju, prezesa Rady Ministrów oraz ministra sprawiedliwości.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA