fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

#RZECZoPRAWIE: Marcin Kołkowicz - żeby uniknąć podatku od spadków i darowizn należy spełnić określone warunki

Marcin Kołkowicz
rp.pl
- Jeżeli podatnikowi zależy na zwolnieniu z podatku od spadku i darowizn w całości, musi on spełniać określone warunki - mówił w środowym programie #RZECZoPRAWIE Marka Domagalskiego Marcin Kołkowicz, doradca podatkowy z firmy ADN.

Doradca wskazał, że jednym z wymogów jest przynależność do zerowej grupy podatkowej, w skład której wchodzą: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierb, rodzeństwo, macocha i ojczym.

Należy także zgłosić otrzymanie darowizny w okresie pół roku od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku, gdy darowizna została dokonywana w formie aktu notarialnego będzie to dzień jego podpisania. Jeśli nie było takiej formy – dzień przyjęcia darowizny.

Obowiązek zgłoszenia darowizny obciąża wyłącznie obdarowanego, jednak w przypadku dokonania darowizny poprzez akt notarialny obowiązek zgłoszenia ciąży na notariuszu.

Ekspert zwrócił także uwagę, że w przypadku darowizny pieniężnej należy ją udokumentować. Ponadto, winna ona zostać dokonana na indywidualny rachunek bankowy obdarowanego, jednak jest możliwość dokonania darowizny z konta darczyńcy, które dzieli np. z współmałżonkiem, który także należy do zerowej grupy podatkowej.

W sprawach dotyczących nabycia spadku obowiązują takie same zasady jak w przypadku otrzymania darowizny.

Jeśli jednak obdarowany nie wiedział, że otrzymał spadek, na skutek czego nie dokonał zgłoszenia w zakreślonym terminie – jeśli uprawdopodobni, iż sytuacja taka zaistniała nie z jego winy, termin zostania przesunięty.

Doradca zaznaczył także, ze wartość spadku należy wycenić według aktualnych cen rynkowych.

Jeśli zostanie ona zaniżona, urząd wezwie do prawidłowego określenia wartości zakreślając 14 dni na wykonanie zobowiązania. Jeżeli obowiązek nie zostanie wypełniony, urząd powoła biegłego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA