fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatki

Stypendia na naukę w innych krajach - kiedy są zwolnione z PIT

123RF
Zdolni studenci, którzy otrzymują od fundacji stypendia na naukę w innych krajach, są zwolnieni z podatku do wysokości diety z tytułu podróży służbowej.

Nie wszystkie stypendia naukowe mogą być zwolnione z podatku. Osoby studiujące za granicą skorzystają z innej preferencji niż uczące się w kraju. Skarbówka wyjaśniła te zasady w interpretacji.

Sprawa dotyczyła fundacji stanowiącej organizację pożytku publicznego, powołanej przez spółki Skarbu Państwa, której przedmiotem działalności statutowej są m.in. usługi edukacyjne. Jednym z jej działań są programy stypendialne. Przyznaje i wypłaca stypendia na rzecz wyróżniających się polskich studentów kształcących się na najlepszych zagranicznych uczelniach. Stypendyści zobowiązują się w zamian, że po ukończeniu studiów podejmą pracę w jednej ze spółek z udziałem Skarbu Państwa lub w administracji publicznej.

Fundacja wyjaśniła, że regulamin programu jest udostępniany do publicznej wiadomości za pomocą internetu. Wysokość stypendium przekracza 3800 zł rocznie. Dla części studentów wysokość wsparcia będzie przekraczała również koszty diet przysługujących z tytułu podróży służbowych za granicę. Fundacja zapytała, czy przy wypłacie pieniędzy może zastosować jednocześnie dwa zwolnienia podatkowe określone w art. 21 ust. 1 ustawy o PIT – w pkt 23a lit. a oraz w pkt 40b.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przysługuje jej tylko jedno z tych zwolnień. Przypomniał, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT wolna od podatku jest część dochodów osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących stypendium. Przysługuje im zwolnienie stanowiące równowartość diety z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień, w którym było otrzymywane stypendium. Wysokość diety określa rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 29 stycznia 2013 r. W Wielkiej Brytanii wynosi ona np. 35 funtów za dobę, w USA 59 dolarów za dobę.

Czytaj także:

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy, wolne od podatku są stypendia dla uczniów i studentów przyznawane m.in. przez organizacje pożytku publicznego, do wysokości 3800 zł rocznie. Do zastosowania zwolnienia konieczne jest spełnienie kilku warunków, m.in. świadczenia muszą być przyznane przez organizacje, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzających przez organy statutowe udostępnionych do publicznej wiadomości.

Dyrektor KIS stwierdził, że stypendia będą stanowiły dla studentów przychód z innych źródeł, o którym mowa w art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Powinny być rozliczane według skali podatkowej. Z kolei stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT instytucje wypłacające stypendia są obowiązane jako płatnicy do poboru zaliczek miesięcznych.

Jednak część tych dochodów może być zwolniona z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy o PIT. Nie będzie miało więc zastosowania zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy – napisał dyrektor KIS w interpretacji.

Zastosowanie tego przepisu wynika z faktu, że student otrzymujący świadczenia będzie przebywał czasowo za granicą. Oznacza to, że fundacja jako płatnik przy wypłacie uwzględni kwotę zwolnioną z podatku stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy. Będzie zobowiązana do pobrania i przekazania zaliczki na podatek jedynie od nadwyżki stypendium ponad kwoty wolne od podatku wynikające z tego przepisu.

Numer interpretacji: 0114-KDIP3-2.4011.423.2019.2.AK

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA