fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Roszczenia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości przedawnią się po upływie 20 lat

www.sxc.hu
O zwrot wywłaszczonej nieruchomości będzie można się ubiegać przez 20 lat. Później roszczenia z tego tytułu wygasną.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad zmianą zasad zwrotu wywłaszczonych nieruchomości. W tym celu chce znowelizować ustawę o gospodarce nieruchomościami (ugn).

Najważniejsza propozycja dotyczy okresu, podczas którego można domagać się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości. Ministerstwo Infrastruktury chce, by z roszczeniami dawni właściciele (ich następcy prawni) mogli występować na podstawie art. 136 ugn tylko przez 20 lat liczonych od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Potem straciliby już to prawo.

Zmianę resort chce wprowadzić pod wpływem wniosków zgłaszanych do niego przez stowarzyszenia i środowiska samorządowe. Dziś art. 136 ugn nie zawiera takiego ograniczenia. Można więc na jego podstawie zgłaszać roszczenia przez długie lata.

Dzięki tej zmianie – zdaniem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – zamknie się okres niepewności co do sytuacji prawnej zainteresowanych stron. Umożliwi to również przeznaczenie nieruchomości na inny cel niż określony w decyzji o wywłaszczeniu.

Inne propozycje Ministerstwa Infrastruktury są ściśle związane z realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r. (sygn. akt SK 26/14). Stwierdził w nim naruszenie konstytucji w art. 136 ust. 3 zd. 1 ugn.

Przepis uzależniał zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości od zgody pozostałych współwłaścicieli (lub spadkobierców). Zdaniem Trybunału wnioskodawcy nie mogą być bezterminowo zakładnikami tych, którzy nie chcą lub nie złożyli wniosku o zwrot udziału.

Według Trybunału potrzebna jest zmiana przepisów. Ustawodawca powinien przyznać współwłaścicielom domagającym się zwrotu prawo do samodzielnego skarżenia się w sądzie. Ponadto trzeba zadbać o prawa współwłaścicieli, którzy nie występują o zwrot. Trybunał uważa, że organ administracji ma zawiadamiać ich o możliwości ubiegania się o zwrot.

Wyrok wszedł w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw, kilka lat temu. Do tej pory nikt się nim nie zainteresował. Dopiero teraz ministerstwo chce go zrealizować i wprowadzić stosowne zmiany do ugn.

Projekt zakłada więc umożliwienie zwrotu udziału w nieruchomości, która stała się zbędna na cel publiczny. Gdy pozostali uprawnieni nie przystąpią do postępowania zwrotowego, przysługujące im roszczenie o zwrot wygaśnie. Na razie projekt nowelizacji jest na wstępnym etapie. Informacja o nim pojawiła się dopiero w wykazie prac legislacyjnych rządu.

Ministerstwo Infrastruktury nie podaje nawet wstępnego terminu przygotowania projektu.   —Renata Krupa-Dąbrowska

etap legislacyjny: wykaz prac legislacyjnych rządu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA