fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Już cztery mieszkania będą wspólnotą - projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości

Adobe Stock
Właściciele lokali w mniejszych budynkach podejmą wszystkie ważne decyzje dotyczące ich nieruchomości w formie uchwał. Takie zasady mają obowiązywać w nieruchomościach z co najmniej czterema lokalami.

Właścicieli mieszkań czekają zmiany. Chodzi o zasady zarządzania nieruchomością. Taką propozycję zawiera rządowy projekt ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Przy okazji wprowadza on zmiany do innych ustaw, w tym o własności lokali, regulujące zasady działania wspólnot mieszkaniowych (dalej: uwl).

Czytaj też: Mała wspólnota: jak podejmować decyzje o remoncie i odsetkach

Osoby mieszkające w budynkach, w których są co najmniej cztery lokale, będą powoływać do życia jedno- lub kilkuosobowy zarząd, który będzie gospodarował ich budynkiem. Dziś taki obowiązek istnieje dopiero dla budynków z minimum ośmioma lokalami. Natomiast w blokach o mniejszej liczbie lokali w ogóle nie trzeba powoływać zarządu. Decyzję właściciele muszą podjąć jednomyślnie, co prowadzi do konfliktów dotyczących utrzymania nieruchomości, jej remontów czy reprezentacji wspólnoty na zewnątrz. Taka wspólnota mieszkaniowa nie ma też żadnej formy organizacyjnej. Nie ma również żadnej procedury podejmowania uchwał i ich zaskarżania ani obowiązku zwoływania zebrań rocznych będących podstawą do oceny funkcjonowania wspólnoty, ze szczególnym uwzględnieniem jej gospodarki finansowej.

Zmiana oznacza też, że budynki powyżej trzech lokali będą rządzić się ustawą o własności lokali, a nie przepisami kodeksu cywilnego o współwłasności.

Stosowanie uwl oznacza, że decyzje dotyczące budynku będą podejmowane w formie uchwał przyjmowanych przez większość głosów właścicieli lokali, liczoną wielkością udziałów w nieruchomości. Im większy ktoś będzie miał lokal, tym większe znaczenie zyska jego głos. Przy czym każdemu z właścicieli lokali będzie przysługiwać prawo zaskarżenia uchwały do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia podjęcia.

Wprowadzone zostaną także bardziej sformalizowane zasady prowadzenia gospodarki finansowej wspólnoty. Będzie opracowywany dla niej roczny plan gospodarczy. Natomiast rozliczenia finansowe mają być prowadzone za pośrednictwem konta bankowego. Zarząd wspólnoty składać będzie ze swojej działalności sprawozdanie będące podstawą do udzielenia (lub odmowy) absolutorium. Rząd zapewnia, że zmiana nie oznacza dla właścicieli lokali nowych wydatków, chyba że uznają za zasadne wypłacać członkom zarządu wspólnoty wynagrodzenie lub zatrudnią zawodowego zarządcę.

Etap legislacyjny: pierwsze czytanie

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA