fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nieruchomości

Wywłaszczenie pod ścieżkę edukacyjną - wyrok WSA

Adobe Stock
Nie wolno w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zabierać gruntu pod budowę prywatnych pawilonów.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił częściowo miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Czytaj także: Wywłaszczenie: nieruchomość była potrzebna wojsku

Skargę wniósł współwłaściciel nieruchomości, przez którą zgodnie z tym planem miała przebiegać ścieżka edukacyjna. Wzdłuż niej miały zostać usytuowane sezonowe pawilony handlowo-usługowe. Zdaniem tej osoby miejscowy plan naruszył jej prawo własności.

Wywłaszczać wolno na cele publiczne. Na pewno jest nim ścieżka edukacyjna. Zgodnie z art. 6 pkt 9c ustawy o gospodarce nieruchomościami wydzielanie gruntów pod publicznie dostępne samorządowe ciągi piesze stanowi cel publiczny. Nie mieszczą się natomiast w katalogu celów publicznych sezonowe pawilony handlowo-usługowe.

WSA przyznał rację właścicielowi nieruchomości. Jego zdaniem plan narusza jego interes prawny, ponieważ pozbawia go uprawnień wynikających z prawa własności nieruchomości.

W ocenie WSA rada gminy przekroczyła swoje uprawnienia władztwa planistycznego. Chciała wywłaszczyć z pasa ziemi o szerokości 6 m, a ścieżka edukacyjna miała tylko 2,5 m.

Rada gminy, sprawując władztwo planistyczne, może wprowadzać ograniczenia prawne własności prowadzące w tym przypadku do jej pozbawienia ze względu na wartości wyżej cenione, np. potrzebę interesu publicznego. Uprawnienia gminy do określenia polityki przestrzennej nie mogą być jednak nadużywane.

Na radzie gminy uchwalającej plan miejscowy ciąży każdorazowo obowiązek wyważenia interesów prywatnych i interesu publicznego.

W każdym więc przypadku radni muszą wykazać, że ingerencja w sferę własności pozostaje w racjonalnej i odpowiedniej proporcji do celów, dla których ustanawia się określone ograniczenia. W tym wypadku tego zabrakło – ocenił WSA.

Sądowi zabrakło uzasadnienia dla pozbawienia prawa własności nieruchomości dla terenu o szerokości 5 m i 6 m, skoro szerokość samej ścieżki edukacyjnej ustalono na maksymalnie 2,5 m.

Sygnatura akt: II SA/Gd 551/18

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA