fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Niepełnosprawni

WSA: Zakup aparatu mógł być dofinansowany ze środków PFRON

Ortodonta
Ortodonta
Adobe stock
O uznaniu za osobę niepełnosprawną nie decyduje data wydania orzeczenia, lecz ustalenie, od kiedy niepełnosprawność istnieje.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku orzekał wprawdzie w indywidualnej sprawie, ale odniósł się również do generalnych zasad wspomagania osób niepełnosprawnych.

Sprawa zaczęła się od wniosku Jana Z. ( dane zmienione) o dofinansowanie ze środków PFRON zakupu aparatu ortopedycznego.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówiły, wyjaśniając, że dofinansowanie w ogóle nie może być przyznane. Aparat został bowiem zakupiony, zanim jeszcze Jan Z. uzyskał orzeczenie o ustaleniu znacznego stopnia niepełnosprawności. Nastąpiło to 17 września 2019 r., natomiast aparat kupiono pięć dni wcześniej – 12 września 2019 r. Zgodnie z przepisami osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne muszą dołączyć do wniosku orzeczenie o niepełnosprawności oraz fakturę określającą cenę zakupu. Datą uznania danej osoby za niepełnosprawną jest data wydania orzeczenia. Skoro zakupu dokonano przed tą datą, nie można go dofinansować – stwierdziły oba organy.

Jest to błędne stanowisko – ocenił Jan Z. w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. Niepełnosprawność ustalono bowiem wcześniej; powstała od 27 sierpnia 2019 r., czyli przed datą wystawienia orzeczenia o niepełnosprawności. Aparat kupiono więc wtedy, gdy był już ustalony stopień niepełnosprawności.

Sąd ocenił, że skarżący ma rację, i uchylił zaskarżoną decyzję. Na tym jednak nie poprzestał, odnosząc się również do generalnych zasad wspomagania osób niepełnosprawnych. Zawiera je m.in. ustawa z 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. WSA zwrócił przede wszystkim uwagę, że ustawa dotyczy osób, których niepełnosprawność została „potwierdzona" – a nie „stwierdzona" stosownym orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności.

Ta na pozór nieznaczna różnica powoduje, że orzeczenia o niepełnosprawności wywołują skutki wsteczne od momentu, od którego – według organu orzekającego – datuje się niepełnosprawność lub jej stopień – stwierdził WSA. I uznał za błędne stanowisko, że niepełnosprawny nie spełnił kryterium uprawniającego go do otrzymania dofinansowania. Z zapisów orzeczenia o niepełnosprawności wynika bowiem jednoznacznie, że w dniu zakupu aparatu Jan Z. był osobą niepełnosprawną.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Gd 506/20

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA