fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Nauczyciele

Odwołanie od matury: MEN czeka na arbitrów

123RF
Od 2017 r. osoby przystępujące do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie będą miały możliwość odwołania się od ustalonego przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyniku weryfikacji sumy punktów do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Odwołanie dotyczyć może zarówno części pisemnej egzaminu maturalnego, jak i części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego składać się będzie z arbitrów – doświadczonych egzaminatorów oraz ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie nauki lub w zakresie danego zawodu.

Wymagania, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wpis na listę arbitrów, zostały określone w art. 9ca ust. 3 (dla arbitrów w zakresie egzaminu maturalnego) oraz art. 9ca ust. 4 (dla arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.), w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1010).

W dniu 17 października 2016 r. opublikowano rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2016 r. w sprawie Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (Dz. U. poz. 1710), które określa m.in. wzór wniosku o wpis na listę arbitrów oraz wykaz dokumentów, które dołącza się do tego wniosku.

Osoby spełniające wymagania określone w ww. przepisach ustawy o systemie oświaty, które chcą ubiegać się o wpis na listę arbitrów, powinny złożyć wniosek o wpis na listę arbitrów do Ministra Edukacji Narodowej, według wzoru określonego w załączniku nr 2 do ww. rozporządzenia.

Wniosek może zostać przesłany w formie pisemnej pocztą na adres:

Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, 00-918 Warszawa albo w formie dokumentu elektronicznego spełniającego wymagania określone w art. 63 § 3a k.p.a. na elektroniczną skrzynkę podawczą MEN: (informacja@men.gov.pl).

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA