fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Mundurowi

Przywrócenie do służby mundurowego: czy można walczyć o wyższą rekompensatę

Po przywróceniu do służby policjantowi wypłacono za okres, gdy był poza nią, świadczenie pieniężne w wysokości uposażenia za sześć miesięcy, czyli zgodnie z ustawą o Policji w maksymalnej wysokości. Policjant przebywał jednak poza służbą ponad rok. Czy może wystąpić do sądu o odszkodowanie?

Tak.

Potwierdza to uchwala Sądu Najwyższego z 3 grudnia 2014 r. (III CZP 91/14, OSNC 2015/10/111) będąca odpowiedzią na pytanie prawne przedstawione przez sąd apelacyjny. Zgodnie z tą uchwałą policjantowi przywróconemu do służby przysługuje droga sądowa do dochodzenia roszczenia o utracone korzyści w postaci różnicy pomiędzy uposażeniem, które by otrzymał, gdyby pełnił służbę, a świadczeniem za okres pozostawania poza służbą wypłaconym na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy o Policji.

Jak bowiem uznał SN, takie żądanie policjanta jest deliktowym roszczeniem odszkodowawczym, spełniającym wymagania roszczenia procesowego, co kwalifikuje je do rozpoznania na drodze sądowej.

Podstawą roszczenia nie jest bowiem żądanie zwiększenia świadczenia administracyjnoprawnego przewidzianego w art. 42 ust. 5 ustawy o Policji, lecz roszczenie cywilne o odszkodowanie w postaci utraconych korzyści z tytułu różnicy pomiędzy uposażeniem, które przysługiwałoby mu, gdyby pełnił służbę, a świadczeniem wypłaconym za okres pozostawania poza tą służbą. Jednak, co należy podkreślić, SN zajmował się tylko dopuszczalnością drogi sądowej w takiej sytuacji. Nie rozstrzygał zatem o merytorycznej zasadności dochodzonego roszczenia. Dlatego trudno przewidzieć ewentualny skutek takiego pozwu.

podstawa prawna: art. 42 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 355 ze zm.)

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA