Mundurowi

Specjalna jednostka policji do działań przeciw terrorystom

Fotolia.com
Działania ofensywne przeciw terrorystom będzie prowadzić specjalna jednostka policji.

Minister spraw wewnętrznych i administracji planuje znowelizować ustawę o policji. Przewidywane jest utworzenie służby kontrterrorystycznej. Będzie ona prowadzić działania ofensywne przeciwko terrorystom i wspierać jednostki policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania.

Nowo powołana służba będzie się składać z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego policji – Biura Operacji Antyterrorystycznych, oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji. W uzasadnionych przypadkach jej funkcjonariusze będą mogli odstąpić od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby. Będzie tak, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa.

Czym różnią się działania kontrterrorystyczne od antyterrorystycznych? Te pierwsze są reaktywne (ofensywne), drugie zaś prewencyjne (defensywne).

Antyterroryści mają więc za zadanie zapobiec zamachowi terrorystycznemu w fazie jego planowania. Kontrterroryści mają zaś prowadzić operacje ratunkowe związane z uwolnieniem przetrzymywanych zakładników, aresztować podejrzewanych o działalność terrorystyczną, a w skrajnych przypadkach – likwidować ich.

Wszystkie te zadania wykonywane są obecnie przez niezależne od siebie pododdziały antyterrorystyczne policji – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji. Jak jednak uzasadniają przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, sposób wykonywania zadań kontrterrorystycznych jest inny niż działania służby kryminalnej, śledczej i prewencyjnej. Dlatego trzeba utworzyć osobną służbę kontrterrorystyczną.

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL