fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Lotnictwo

Europa uchyla swoje zewnętrzne granice

shutterstock
Polska stopniowo luzuje zakazy w ruchu lotniczym, na początku uwolnione zostały loty krajowe, potem w obrębie Europy. Z krajów europejskich zakazem objęte są loty ze Szwecji i Portugali. Przyszła kolej na liberalizację ograniczeń w odniesieniu do lotów z krajów trzecich.

Od 1 lipca Polska zniosła zakazy w odniesieniu do lotów z Czarnogóry, Gruzji, Japonii, Kanady, Republiki Albanii, Republiki Korei i Ukrainy. Pozostałe państwa trzecie muszą jeszcze poczekać. Zniesienie zakazu może w ich wypadku nastąpić po 14 lipca, ale nie jest to oczywiste, wszystko uzależnione jest od dalszego przebiegu pandemii Covid-19.

Ograniczenia w ruchu lotniczym utrzymane zostały mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie zakazów w ruchu lotniczym, które jest realizacją Zaleceń Rady Europejskiej w sprawie tymczasowego ograniczenia innych niż niezbędne podróży do UE oraz ewentualnego zniesienia takiego ograniczenia z 30 czerwca. Rada zaleca państwom członkowskim stopniowe i skoordynowane znoszenie ograniczeń podróży do UE w odniesieniu do państw trzecich, wprowadzonych w związku z pandemią Covid-19. Zalecenia dotyczą też krajów stowarzyszonych w ramach Schengen (Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria).

W zaleceniu wyszczególniona jest lista krajów, do których podróże będą możliwe od 1 lipca 2020. Na liście jest 15 krajów, których obywatele mogą podróżować do Europy. Lista jest otwarta, podlegać będzie aktualizacji co dwa tygodnie w zależności od sytuacji pandemicznej. Kryteria decydujące o tym, wobec którego państwa trzeciego powinno się znosić obecne ograniczenia, to zwłaszcza sytuacja epidemiologiczna i środki antypandemiczne (w tym dystans fizyczny), a także aspekty społeczno-gospodarcze. Opierając się na kryteriach i warunkach wskazanych w zaleceniu, państwa członkowskie powinny od 1 lipca zacząć znosić ograniczenia podróży na granicach zewnętrznych wobec mieszkańców następujących państw trzecich:

 • Algieria
 • Australia
 • Kanada
 • Gruzja
 • Japonia
 • Czarnogóra
 • Maroko
 • Nowa Zelandia
 • Rwanda
 • Serbia
 • Korea Południowa
 • Tajlandia
 • Tunezja
  Urugwaj
 • Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności).

Na potrzeby realizacji zalecenia przyjęto, że mieszkańców Andory, Monako, San Marino i Watykanu należy uznać za mieszkańców UE.

Rada wskazała kryteria przy podejmowaniu decyzji o wpisaniu krajów trzecich na tę listę. Na listę może być wpisane państwo, w którym:

 • w ciągu ostatnich 14 dni liczba nowych przypadków Covid-19 na 100 tys. mieszkańców powinna być zbliżona do średniej UE lub od niej niższa (stan na 15 czerwca 2020 r.)
 • tendencja w zakresie nowych przypadków w tym okresie w porównaniu z poprzednimi 14 dniami powinna być stabilna lub spadkowa
 • ogólna reakcja na pandemię Covid-19, z uwzględnieniem dostępnych informacji, w tym o takich kwestiach jak testowanie, nadzór, ustalanie kontaktów zakaźnych, środki antypandemiczne, leczenie i sprawozdawczość, a także wiarygodność informacji oraz w razie potrzeby całkowity średni wynik w międzynarodowych przepisach zdrowotnych (IHR). Należy także uwzględnić informacje delegatur UE w tej sprawie.

Kraje wobec których ograniczenia zostaną zachowane, otrzymały za pośrednictwem Rady Europejskiej zapewnienie, że obywatele sprawujący specjalne funkcje nie podlegają ograniczeniom, a wśród nich są:

 • pracownicy służby zdrowia, osoby prowadzące badania naukowe w dziedzinie zdrowia oraz
 • pracownicy służb opieki nad osobami starszymi;
 • pracownicy przygraniczni;
 • pracownicy sezonowi w rolnictwie;
 • pracownicy transportu;
 • dyplomaci, pracownicy organizacji międzynarodowych oraz osoby zaproszone przez organizacje międzynarodowe, których obecność fizyczna jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania tych organizacji, personel wojskowy oraz pracownicy pomocy humanitarnej i personel zajmujący się ochroną ludności w ramach pełnionych przez nich funkcji;
 • pasażerowie tranzytowi;
 • pasażerowie podróżujący z niezbędnych przyczyn rodzinnych;
 • marynarze;
 • osoby wymagające ochrony międzynarodowej lub ochrony z innych przyczyn humanitarnych;
  obywatele państw trzecich podróżujący w celu odbywania nauki;
 • pracownicy-cudzoziemcy o wysokich kwalifikacjach, jeżeli ich zatrudnienie jest konieczne z ekonomicznego punktu widzenia, a praca nie może zostać odroczona lub wykonana za granicą.

Zalecenie Rady nie jest instrumentem wiążącym prawnie. Za jego wdrożenie pozostają odpowiedzialne organy państw członkowskich. Jak będzie wyglądała zweryfikowana przez Radę lista krajów trzecich, a w jaki sposób uaktualni swoją listę Polska i które kierunki dla nas uwolni sprawdzimy za niespełna dwa tygodnie.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA