fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ograniczenie ochrony konsumentów usprawiedliwione względami makroekonomicznymi - opinia rzecznika generalnego TSUE

123RF
Względy makroekonomiczne, związane z dużą skalą stosowania przez banki klauzul niedozwolonych, mogą uzasadniać ograniczenie skutków czasowych stwierdzenia nieważności tych klauzul.

Z tego m.in. powodu ograniczenie skutków czasowych stwierdzenia nieważności tzw. klauzul „dolnego progu" zamieszczanych w umowach pożyczek hipotecznych w Hiszpanii nie narusza prawa Unii. Takie stanowisko przekazał Trybunałowi  Sprawiedliwości w Luksemburgu rzecznik generalny Paolo Mengozzi. Trybunał ma wkrótce wydać wyrok w trzech połączonych sprawach hiszpańskich kredytobiorców (C-154/15 , C-307/15  i C-308/15), którzy chcą odzyskać  kwoty nienależnie ich zdaniem pobrane przez banki przez zastosowanie  tzw. klauzul „dolnego progu" zamieszczanych w umowach pożyczek hipotecznych.

Klauzule „dolnego progu" przewidują, że spadek stopy procentowej poniżej pewnego progu określonego w umowie pozostaje bez wpływu na sytuację konsumenta, który nadal musi płacić minimalne odsetki według tego progu. W Hiszpanii znaczna liczba osób zwróciła się do sądów o stwierdzenie, że te klauzule stanowią niedozwolone postanowienia umowne i jako takie nie są wiążące dla konsumentó...

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA