fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Konsumenci

Istotny pogląd UOKiK w sprawie Generali

Fotolia
Prezes UOKiK przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali. Dotyczy on postanowienia umowy polisy z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił kolejny istotny pogląd. Postępowanie toczy się przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. Dotyczy postanowień umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Generali Omniprofit ze składką regularną), które były kwestionowane przez urząd.
Konsument domaga się uznania za niedozwolone postanowień określających wysokość opłat likwidacyjnych i w konsekwencji zwrotu kwoty zatrzymanej przez Generali przy rozwiązaniu umowy. Po wydaniu przez Prezesa UOKiK decyzji, ubezpieczyciel ograniczył wysokość opłaty pobieranej w związku z rozwiązaniem umowy.
W wydanym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też nie powoduje usunięcia wszystkich skutków ich stosowania. Z tych względów dostosowanie wysokości opłaty do wymogów decyzji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez konsumentów dalszych roszczeń. Prezes Urzędu podzielił jednocześnie stanowisko konsumenta co do abuzywnego charakteru postanowień umownych, ponieważ postanowienia te:
- pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość kwoty zatrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy,
- obciążają klienta wygórowanymi opłatami, które nie odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym przez przedsiębiorcę,
- uniemożliwiają konsumentowi kontrolę nad mechanizmem ustalania wysokości pobranej opłaty,
- zabezpieczają jedynie interes przedsiębiorcy.
W ocenie Prezesa UOKiK, zawarte w umowie niedozwolone postanowienia nie wiążą stron. Dlatego ubezpieczyciel powinien oddać konsumentowi zatrzymane kwoty jako nienależnie pobrane świadczenie.
Istotny poglądy wydany przez Prezesa UOKiK dotyczy sprawy o sygn. akt: XII C 2884/16. Prezes UOKiK może wydać istotny pogląd we wszystkich sprawach z zakresu ochrony praw konsumentów, nie tylko usług finansowych.
Jak zaznaczono w komunikacie, ocena prawna przedstawiona przez urząd nie może stanowić odniesienia dla innych spraw, które pozornie mogą wydawać się podobne.
Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA