fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Komornicy

Komornik sądowy zatrudniający pracowników musi płacić na PFRON

Fotolia
Komornik sądowy, który zatrudnia pracowników, czyli pracodawca, nie jest zwolniony z dokonywania wpłat na PFRON.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną komornika, który żądał nadpłaty z tytułu wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Chodziło o kwoty wpłacone od kwietnia 2010 r. do kwietnia 2014 r. W 2015 r. skarżący doszedł do przekonania, że będąc komornikiem sądowym, dokonywał wpłat na PFRON, choć nie był do tego zobowiązany.

Tłumaczył, że zgodnie z art. 217 konstytucji podatki i inne daniny publicznoprawne mogą być nakładane jedynie na podstawie ustawy. Tymczasem w jego ocenie art. 28 ustawy o komornikach zawierający wyczerpujące wyliczenie z nazwy innych ustaw mających zastosowanie do działalności komornika, które nakładają na niego obowiązek płacenia danin w postaci podatku dochodowego oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, nie wymienia ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Ta argumentacja nie przekonała urzędników. Przypomnieli, że pracodawcy zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy są zobowiązani do dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON.

Podkreślili, że komornik w spornym okresie zatrudniał 25 osób w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na etacie. Nie przedstawił żadnych dowodów, że nie był pracodawcą wobec zatrudnionych w kancelarii pracowników. Ani że był pracodawcą, który nie zatrudniał co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Albo też że był pracodawcą zatrudniającym co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ale osiągał 6-proc. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W tej sytuacji organy obu instancji uznały, że komornik jako pracodawca był zobowiązany do wpłat.

Z taką wykładnią przepisów najpierw zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. A ostatecznie sąd kasacyjny.

NSA zauważył, że zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o komornikach egzekutor zatrudnia na podstawie umów o pracę, o dzieło lub zlecenia pracowników oraz inne osoby niezbędne do obsługi kancelarii, a także do ochrony i pomocy w czynnościach w terenie. Oznacza to, że jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 kodeksu pracy. W konsekwencji, jak tłumaczył NSA, skoro skarżący będący komornikiem jest pracodawcą, to ma obowiązek wpłat na PFRON. Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 942/17

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA