fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Handel

Zawirowań wokół Małpki ciąg dalszy

Sklep Małpka Express
[ Creative Commons 4.0 fot. lyssusus]
Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie działania na niekorzyść Forteam Investments Limited w związku ze zdarzeniami towarzyszącymi nabyciu przez fundusz w 2015 r. sieci sklepów Małpka.

Forteam to spółka inwestycyjna, należąca do amerykańskiego funduszu private equity Delta Capital. Jego przedstawiciele informują, że prokuratura zbada możliwość popełnienia co najmniej trzech czynów: oszustwa, świadomego niezaspokojenia roszczeń Forteam i prania brudnych pieniędzy.

Szczegóły śledztwa

W ramach prowadzonego śledztwa prokuratura będzie badać, czy przedstawiciele Forteamu zostali oszukani podczas podpisywania umowy gwarancyjnej w 2015 r. towarzyszącej nabyciu Małpki. Wtedy ówczesny jej właściciel zapewniał, że posiada wystarczający majątek, który pozwoli wywiązać się z zawartej w umowie gwarancji. Dla Forteamu była to kluczowa kwestia decydująca o prowadzeniu dalszych interesów i zainwestowaniu w sieć Małpka Express.

Kolejny czyn, który zbada prokuratura, to świadome doprowadzenie do uszczuplenia zaspokojenia Forteam poprzez zmniejszenie o co najmniej 12,6 mln zł majątku spółek będących stroną umowy gwarancyjnej towarzyszącej zakupowi.

„Prokuratura sprawdzi, czy zbywanie, w celu uszczuplenia zaspokojenia Forteamu, objętych sądowym zabezpieczeniem akcji spółki Czerwona Torebka pomiędzy powiązanymi ze sobą podmiotami nie odbyło się z naruszeniem przepisów prawa” – czytamy w komunikacie prasowym.

Sprawa pod lupą

Geneza sprawy sięga 2015 r. Wtedy Forteam nabył od giełdowej Czerwonej Torebki 100 proc. akcji Małpki, właściciela sieci sklepów Małpka Express.

Od 2018 r. fundusz pozostaje w sporze cywilnym z Mariuszem Świtalskim. Niedawno uzyskał trzecie, sądowe zabezpieczenie swoich roszczeń. Wszystkie trzy zabezpieczenia zostały uzyskane w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie w dalszym postępowaniu cywilnym przeciwko Świtalskiemu w związku z naruszeniem przez niego umowy gwarancyjnej zawartej z Forteamem.

O co konkretnie chodzi? W rozliczeniu transakcji Forteam zbył swój pakiet akcji (16,18 proc.) Czerwonej Torebki. Dodatkowo Mariusz Świtalski i Sowiniec Group zawarły z Forteamem umowę, która gwarantowała Forteamowi uzyskanie gwarantowanego zwrotu z inwestycji w Małpkę w przypadku późniejszej odsprzedaży sieci sklepów Małpka Express podmiotowi trzeciemu. Mariusz Świtalski złożył na piśmie oświadczenie, iż dysponuje on osobiście majątkiem niezbędnym do wywiązania się z zawartej umowy gwarancyjnej.


Forteam podkreśla, że gdy próbował sprzedać Małpka Express w 2018 r., nie był w stanie uzyskać ceny równej lub przewyższającej minimalną cenę sprzedaży określoną w umowie gwarancyjnej, pomimo zaangażowania renomowanego, niezależnego banku inwestycyjnego. Świtalski nie skorzystał z prawa pierwszej oferty i również nie odkupił Małpki Express za gwarantowaną cenę.

W związku z tym, 28 grudnia 2018 r. Forteam powiadomił Świtalskiego o konieczności przekazania środków pieniężnych należnych Forteamowi na podstawie umowy gwarancyjnej. Mimo to Świtalski i spółki od niego zależne nie uregulowały swoich zobowiązań wobec Forteamu, co w konsekwencji spowodowało konieczność złożenia wniosku o zabezpieczenie i wstąpienia na drogę powództwa cywilnego.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA