fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Giełda

Novaturas odkrywa karty

Bloomberg
Litewska spółka wprowadzi akcje na GPW w Warszawie i na Nasdaq w Wilnie. Zaoferuje do 50 proc. istniejących walorów. IPO zostanie przeprowadzone w Polsce, na Litwie i w Estonii.

Grupa Novaturas pochwaliła się, że osiągnęła bardzo dobre wyniki finansowe w 2017 r. oraz świetne wyniki przedsprzedaży na 2018 r. Podała też informacje w sprawie planowanej oferty publicznej. Obejmie ona do 50 proc. istniejących akcji sprzedawanych przez niektórych z jej obecnych akcjonariuszy, w tym przez większościowego akcjonariusza – Central European Tour Operator S.a.r.l. (to podmiot należący do funduszu Polish Enterprise Fund VI, zarządzanego przez Enterprise Investors). Novaturas - tak jak zresztą informował wcześniej - nie planuje podwyższenia kapitału i pozyskania dodatkowych środków w ramach oferty.

Spółka podała, że w przypadku dużego popytu CETO może zaoferować dodatkowo pakiet do 16 proc. istniejących akcji. Tym samym, w przypadku objęcia przez inwestorów wszystkich oferowanych akcji, po przeprowadzeniu oferty w posiadaniu nowych inwestorów może znaleźć się do 50 proc. akcji w pierwszym scenariuszu lub do 66 proc. w przypadku uruchomienia dodatkowej puli. Z kolei pozostałe papiery, należące do obecnych akcjonariuszy mniejszościowych, będą objęte umowami zakazu sprzedaży typu lock-up przez okres 540 dni, natomiast akcje należące do CETO przez 180 dni od daty pierwszego notowania akcji na GPW i Nasdaq. Spółka z kolei zobowiąże się do nieprzeprowadzania jakiejkolwiek nowej emisji akcji przez okres 360 dni.

Novaturas poinformował, że w ramach planowanej oferty, funkcję globalnego koordynatora oraz współprowadzącego księgę popytu będzie pełnić DM PKO Banku Polskiego. Współprowadzącymi księgę popytu będą także Trigon DM oraz Swedbank. Dom Maklerski PKO BP będzie ponadto pełnić rolę oferującego w Polsce, natomiast Swedbank – na Litwie i w Estonii.

Termin oferty nie jest jeszcze ustalony. Będzie zależał m.in. od warunków rynkowych oraz uzyskania wszystkich niezbędnych zgód organów nadzoru, jak również podjęcia stosownych decyzji korporacyjnych.

Spółka podkreśla, że jej model biznesowy charakteryzuje się wysokimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej (przekraczającymi 100 proc. EBITDA) oraz niskimi nakładami inwestycyjnymi, co pozwala spółce dzielić się znaczącą częścią zysków z akcjonariuszami. Zarząd przewiduje wypłatę dywidendy zaliczkowej w wysokości około 6 mln EUR w oparciu o zaudytowane wyniki finansowe za I połowę 2018 r. W perspektywie długookresowej Zarząd zamierza rekomendować wypłatę dywidendy na poziomie 70–80 proc. zysku netto.

W 2017 r. przychody grupy wzrosły o blisko 40 proc. r/r, do ponad 141 mln EUR. EBITDA w tym okresie sięgnęła 10,6 mln EUR, a zysk netto niemal 8,2 mln EUR, co w obu przypadkach oznacza prawie dwukrotny wzrost w porównaniu z 2016 r. Spółka informuje, że bardzo obiecujące są również wyniki przedsprzedaży na sezon Lato 2018. Na koniec 2017 r. liczba sprzedanych wycieczek sięgnęła 61 tys., tj. o 84 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

– Novaturas jest liderem na bardzo atrakcyjnym rynku turystycznym Litwy, Łotwy i Estonii, z rozpoznawalną marką oraz przejrzystym i efektywnym modelem biznesowym. Naszym celem jest utrzymanie pozycji numer 1 we wszystkich trzech krajach bałtyckich oraz rozwój działalności na Białorusi, którą postrzegamy jako bardzo perspektywiczny rynek. Nie posiadamy własnych hoteli, samolotów czy autobusów oraz nie zamierzamy ich kupować, gdyż naszym zdaniem wyższe stopy zwrotu można osiągać, koncentrując się na naszej podstawowej działalności, niż inwestując w aktywa trwałe. Wypracowanymi zyskami wolimy dzielić się z akcjonariuszami. Rosnący popyt na wyjazdy oferowane przez Novaturas jest motorem wzrostu naszej sprzedaży, który idzie w parze z utrzymaniem wysokich wskaźników rentowności – powiedział, cytowany w komunikacie Linas Aldonis, dyrektor generalny Novaturas.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA