fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Fundacje i stowarzyszenia

Pożytek publiczny i wolontariat: powstanie Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.

Adobe Stock
Powołana ma być Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem. Jej opinie co do zasady nie będą jednak wiążące.

Rada będzie organem opiniodawczo-doradczym przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego o uprawnieniach w sprawach dotyczących młodego pokolenia. Będzie się wypowiadać nie tylko o stosowaniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ale także w sprawach projektów aktów prawnych oraz programów rządowych skierowanych do młodych.

Nowe ciało będzie mogło inicjować działania na rzecz zwiększania partycypacji obywatelskiej młodych ludzi.

Projekt przyznaje także Radzie uprawnienia do tworzenia forum dialogu pomiędzy organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami społecznymi a instytucjami władzy publicznej w zakresie dotyczącym młodego pokolenia.

Członkami Rady będą przedstawiciele administracji państwowej, Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz jednostek samorządu terytorialnego (jst). Do Rady wejdą także przedstawiciele organizacji pozarządowych, młodzieżowych rad przy jst oraz Parlamentu Studentów RP. Członkostwo w Radzie będzie kadencyjne. Kadencja Rady ma trwać dwa lata.

Na wykonywanie zadań ustawowych Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem trzeba będzie przeznaczyć rocznie ok. 300 tys. zł z budżetu państwa.

Projektowane regulacje wpłyną na podwyższenie poziomu kapitału społecznego i jakości dialogu obywatelskiego poprzez aktywizację młodych osób – przekonują inicjatorzy zmian.

Etap legislacyjny: trafi do Sejmu

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA