Edukacja i wychowanie

Szkoły dla dorosłych trudniej wyłudzą dotację od 2018 r.

shutterstock
Część publicznych pieniędzy placówka otrzyma, jeśli uczniowie zdadzą egzaminy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej uszczelnia system dotacji. Zdarza się bowiem, że kilka przedszkoli niepublicznych otrzymuje pieniądze na to samo dziecko. Problem ten występuje też w szkołach dla dorosłych.

Po zmianach dotacja na jedną osobę będzie wypłacana raz. Kontrolę umożliwią m.in. zmiany w Systemie Informacji Oświatowej. Część dotacji w szkołach dla dorosłych zostanie też uzależniona od efektów i będzie wypłacana dopiero po zdanym egzaminie. Wchodzące w życie od stycznia zmiany przewidziano w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

Na konieczność ukrócenia wyłudzeń dotacji przez szkoły dla dorosłych wskazywał wrześniowy raport Najwyższej Izby Kontroli. W Polsce funkcjonuje ponad 3800 szkół dla dorosłych, w których kształci się ponad 400 tys. słuchaczy. Szkoły niepubliczne, które kształcą czterech na pięciu dorosłych, otrzymują rocznie średnio ok. 3 tys. zł dotacji na każdego słuchacza, który uczęszcza na minimum połowę obowiązkowych zajęć w miesiącu (wymagane są własnoręczne podpisy słuchaczy na listach obecności).

Na wysokość otrzymywanych środków nie wpływa zaś jakość kształcenia w szkole ani jego skuteczność. Zdaniem NIK to sprzyja nadużyciom. Chodzi o fałszowanie podpisów na listach obecności, uzupełnianie list po odbyciu zajęć albo składanie podpisów jeszcze przed przeprowadzeniem zajęć. Z ustaleń NIK wynika, że trzy szkoły niepubliczne (spośród 15 skontrolowanych) mogły w ten sposób wyłudzić dotacje. NIK złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury.

Szkoły zainteresowane są rekrutacją jak największej liczby słuchaczy, prowadzą więc intensywne akcje promocyjne, oferując nawet sprzęt elektroniczny lub gotówkę za zapisanie się do szkoły lub nakłonienie do tego znajomych. Do szkół dla dorosłych trafiają więc nie tylko osoby chcące zdobyć lub uzupełnić wykształcenie, ale także ci, których celem jest otrzymanie legitymacji uprawniającej do zniżek lub zaświadczeń niezbędnych do pozyskania świadczeń z pomocy społecznej. Efekt: bardzo duży odsetek rezygnacji z nauki.

podstawa prawna: ustawa z 27 października 2017 r. DzU z 29 listopada 2017 r., poz. 2203

Źródło: Rzeczpospolita

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL