fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Edukacja i wychowanie

Tylko zaszczepione dzieci w publicznym żłobku - wyrok WSA w Poznaniu

Fotorzepa, Jerzy Dudek
Zbieranie w rekrutacji danych o tym, czy wypełniono obowiązek szczepienia, nie stanowi dyskryminacji – uznał WSA w Poznaniu.

To kolejne orzeczenie potwierdzające, że wymóg, aby dziecko poddane było obowiązkowym szczepieniom ochronnym, jest dopuszczalnym kryterium rekrutacyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu powołał się przy tym na wcześniejszy wyrok sądu w Olsztynie (sygn. akt II SA/Ol 493/190). Podkreślił przede wszystkim, że takie kryterium nie dyskryminuje. WSA w Olsztynie orzekł we wrześniu, że rodzice odmawiający szczepień sami je różnicują. Nie mogą wymagać traktowania ich na równi z tymi, którzy przestrzegają obowiązków ustawowych. Wybór rodziców, sprzeczny z prawem, ma swoje konsekwencje.

Poznański sąd podkreślił też, że w ramach rekrutacji można zbierać informacje o dokonanych szczepieniach. Mieszczą się one bowiem w kategorii „danych o stanie zdrowia dziecka".

Zgodnie zaś z art. 32 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku przedstawia dane o stanie zdrowia dziecka. Przepis ten należy interpretować z uwzględnieniem unijnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Zgodnie z nim tego rodzaju dane oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej. Takie usługi z pewnością obejmują także szczepienia ochronne.

WSA w Poznaniu zauważył jednak, że orzecznictwo nie jest w tej kwestii jednolite.

Sąd uznał uchwałę w sprawie ustalenia statutu żłobka miejskiego za nieważną, ale z innych względów. Nie została ona opublikowana w wojewódzkim dzienniku urzędowym i zawierała zapis, na podstawie którego miała zacząć obowiązywać z dniem podjęcia. A właściwe ogłoszenie aktu prawa miejscowego jest warunkiem jego wejścia w życie, co wprost wynika z art. 88 ust. 1 i 2 Konstytucji RP. Aby statut żłobka uznać za akt prawa miejscowego, nie musi on zawierać norm skierowanych do wszystkich mieszkańców miasta. Wystarczy, że zawiera przynajmniej jedną normę skierowaną do określonej w sposób generalny kategorii mieszkańców (w tym przypadku są to dzieci w wieku od 20. tygodnia życia do lat trzech i ich rodzice), znajdującą zastosowanie w sytuacjach powtarzalnych (tu m.in. w każdym procesie rekrutacji).

Sygnatura akt: IV SA/Po 572/19

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA